Wszystkie pojazdy dostarczane będą z system telematycznym.

Freinberg, dnia 25 listopada 2020 r. | Medien

Od przyszłego roku wszystkie pojazdy Schwarzmüller, zanim opuszczą fabrykę, wyposażone zostaną w system telematyczny. Sprzęt można aktywować w dowolnym momencie, aby następnie skorzystać z różnych pakietów danych, zależnie od środowiska pracy pojazdu. Jak zwykle w firmie Schwarzmüller, istnieje możliwość indywidualnego rozszerzenia systemu. "Jesteśmy pierwszym producentem, który rzeczywiście udostępnił zalety telematyki wszystkim klientom, niezależnie od rodzaju wykorzystywanego pojazdu. Telematyka pomoże naszym klientom uczynić ich pojazdy jeszcze bardziej rentownymi", wyjaśnia Dyrektor Generalny Roland Hartwig, dziś, w środę 25 listopada, w zakładzie Hanzing w Freinbergu (Górna Austria).

Podstawą systemu Schwarzmüller Inteligent Telematics SMIT jest jednostka hardwarebox  wyposażona w kartę SIM. Za pomocą tego urządzenia dane pojazdu są przekazywane do systemu telematycznego i udostępniane klientowi praktycznie w czasie rzeczywistym. W pojeździe zainstalowane są czujniki, które dostarczają konkretnych danych o przyczepie. Każdy użytkownik otrzymuje od firmy Schwarzmüller portal SMIT, na którym może odczytać aktualny status całej powiązanej floty.

Schwarzmüller wystartuje z trzema pakietami danych dla transportu dalekobieżnego, budownictwa i infrastruktury oraz bezpieczeństwa. Powiążą one dane, które są istotne dla odpowiedniego rozdysponowania pojazdów. W ruchu dalekobieżnym główną rolę odgrywa śledzenie pokonywanej trasy, ale również bieżące obciążenie ładunkiem. W pakiecie bezpieczeństwa przyczepa jest wyposażona w funkcje alarmowe, na przykład gdy ładunek o dużej wartości opuszcza planowaną trasę. Pojazdy budowlane, takie jak wywrotki, mogą być z kolei wyposażone w czujniki dokumentujące załadunek i rozładunek. We wszystkich pojazdach kluczowe znaczenie ma monitorowanie hamulców i opon, tak aby sygnalizować ich zużycie. W ten sposób można uniknąć nagłych, niebezpiecznych sytuacji, ale także awarii, które wiążą się z niepotrzebnymi kosztami działań podejmowanych w ich następstwie.
 

Trzy miesiące na intensywne testy.

W ramach wprowadzania SMIT na rynek Schwarzmüller udostępni system klientom na trzy miesiące na bezpłatne. "Chcemy dać naszym klientom czas na intensywne przetestowanie systemu. Dla naczepy jest to stosunkowo nowe wyposażenie, które musi się jeszcze przebić. Ale jego korzyści mówią same za siebie", mówi Dyrektor Generalny Hartwig. Na przykład, monitorowanie opon może wyeliminować najważniejszą przyczynę awarii w ruchu dalekobieżnym. Zaplanowana z wyprzedzeniem konserwacja układów hamulcowych pomaga uniknąć kosztów i zmniejszyć zagrożenia. Hartwig dostrzega również duże możliwości optymalizacji wykorzystania floty pojazdów w przyszłości: "Im bardziej elastyczne ma być dysponowanie przyczepą, tym ważniejsze są jej aktualne dane. Funkcje alarmowe lub prognozowanie konserwacji to zalety, które nie są możliwe w takiej formie bez aplikacji cyfrowych. Hartwig oczekuje zatem, że nowy system szybko przyjmie się na rynku; wzrost wydajności jest interesującą zachętą dla przewoźników.
SMIT został opracowany we współpracy z firmą telematyczną IDEM. Poprzez znormalizowany interfejs system integruje również systemy zewnętrzne i oferuje w każdej chwili podgląd całej floty. IDEM przetwarza dane pojazdów i udostępnia je odpowiedniemu interfejsowi użytkownika. Dane dotyczące poszczególnych pojazdów mogą być również poddane ocenie historycznej i analizie.

 

Materiał zdjęciowy:
Prawa autorskie: Grupa Schwarzmüller, kopiowanie w związku z udostępnianiem komunikatu jest bezpłatne.
 

W celu uzyskania dalszych informacji należy skorzystać z poniższych danych kontaktowych:

mgr Michael Prock, Prock und Prock Marktkommunikation GmbH, rzecznik prasowy
Rochusgasse 4, 5020 Salzburg, Austria
email: mp@prock-prock.at, tel.: +43 662 821155-0
___________________________________________________________________

Grupa Schwarzmüller jest jednym z największych w Europie dostawców c iągnionych pojazdów użytkowych. Dzięki ukierunkowaniu się na pojazdy premium firma wyznacza sta ndardy branżowe a ponad 140-letnie doświadczenie sprawia, że jest s pecjalistą w zakresie indywidualnych rozwiązań transportowych d la wymagających branż. Firma dostarcza pojazdy dwóch marek Schwarz müller i Hüffermann dla przemysłu budowlanego, przedsiębiorstw infrastrukturalnych, przemysłu sur owcowego i surowców wtórnych oraz przedsiębiorstw transportu dalekobieżnego.

Powrót do aktualnych wiadomości
telematik_red.jpg
Również wszystkie pojazdy budowlane będą wyposażone w system Schwarzmüller Intelligent Telematics. Zakres czujników może być rozszerzany nawet indywidualnie.
roland_hartwig_ceo_red.jpg
Dyrektor Generalny Roland Hartwig oczekuje, że SMIT szybko się przyjmie , ponieważ jego zalety są oczywiste.
Powrót do aktualnych wiadomości