System dla sygnalistów – co się za tym kryje?

Sygnaliści są szczególnie ważni dla zachowania otwartego i przejrzystego społeczeństwa, ponieważ mają odwagę ujawniać nieprawidłowości. Aby zapewnić sygnalistom możliwość anonimowego zgłaszania nieprawidłowości i niezawodną ochronę przed negatywnymi konsekwencjami, stworzono platformę dla sygnalistów. Oprócz kompleksowej ochrony tożsamości sygnalisty internetowy system dla sygnalistów oferuje łatwą obsługę oraz możliwość anonimowego prowadzenia dialogu ze specjalistą ds. zgodności i zadawania pytań.

Platforma dla sygnalistów w firmie Schwarzmüller

Sygnaliści („whistleblower”) mają zapewnioną ochronę przed represjami, takimi jak zawieszenie, zwolnienie, degradacja lub podobne środki na mocy dyrektywy UE 2019/1937 („dyrektywa UE o ochronie sygnalistów”), o ile zgłoszenie podlega przedmiotowemu i podmiotowemu zakresowi zastosowania dyrektywy UE 2019/1937, a sygnalista ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że jego zgłoszenie o naruszeniach prawa unijnego jest zgodne z prawdą. Sygnaliści, którzy złośliwie i celowo przekazują fałszywe lub wprowadzające w błąd zgłoszenia lub bezpodstawne zarzuty, nie są chronieni przed represjami, a takie zgłoszenie może zostać zakwalifikowane jako czyn zabroniony, np. zniesławienie.

Niżej wymienione kanały zgłaszania nie pełnią funkcji biura do spraw rozpatrywania skarg i zażaleń.

Zachęcamy do podania w zgłoszeniu swoich danych kontaktowych, aby możliwe było udzielenie odpowiedzi na wszelkie pytania. Gwarantowana jest poufność danych osoby zgłaszającej. Jeśli jednak preferujesz anonimowe zgłaszanie, wprowadzona platforma dla sygnalistów w firmie Schwarzmüller chroni Twoją tożsamość. Treść Twojego zgłoszenia jest rozpatrywana przez pracownika ds. zgodności. Twój raport jest traktowany w sposób poufny. Dla zgłoszeń zgodnie z dyrektywą UE 2019/1937 ma zastosowanie ochrona sygnalistów. Zalecamy dzielenie się tylko tymi informacjami, o których prawdziwości jesteś przekonany(-a) zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą.

Masz do dyspozycji poniższe kanały zgłaszania. Pracownicy firmy Schwarzmüller mogą nadal korzystać z dotychczasowych metod zgłaszania i zgłaszać wszelkie wątpliwości bezpośrednio do swoich przełożonych.

Przejdź do kanału zgłaszania za pośrednictwem platformy dla sygnalistów w firmie Schwarzmüller: