Poprzednie komunikaty

Komunikaty prasowe Grupy Schwarzmüller

Materiał zdjęciowy

Tutaj znajdziesz aktualne motywy zdjęciowe Grupy Schwarzmüller w jakości druku. Biuro prasowe chętnie udostępni więcej materiałów zdjęciowych.


Za opublikowanie w kontekście sprawozdania oraz podania źródła zdjęć nie pobiera się honorarium. Copyright: Grupa Schwarzmüller. Do użycia materiału obrazowego nie do celów redakcyjnych konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Grupy Schwarzmüller.

Zapytanie prześlij do:

Kontakt dla przedstawicieli mediów:
mgr Michael Prock
Prock und Prock Marktkommunikation GmbH, rzecznik prasowy
Lasserstraße 13/1
5020 Salzburg, Austria
Tel.: +43 662 821155 0
E-Mail: mp@prock-prock.at

.