Impressum
[Informacje o firmie oraz nota prawna]


Nazwa firmy: Wilhelm Schwarzmüller GmbH
Adres: Hanzing 11, 4785 Freinberg, Austria
Przedmiot działalności firmy: Przyczepy i nadwozia do samochodów ciężarowych
Numer rejestru handlowego: 364874f
Sąd rejestrowy: Sąd Handlowy w Ried im Innkreis
Organ nadzorczy zgodnie z austriacką ustawą o e-handlu [ECG]: BH [Starostwo powiatowe w] Schärding/Inn
UID [NIP]: ATU66565433
Członek Izby Gospodarczej Górnej Austrii
Copyright by Wilhelm Schwarzmüller GmbH, Hanzing 11, 4785 Freinberg, Austria

Kontakt:
Tel.: +43 7713 800-0
Faks: +43 7713 800-297
office@schwarzmueller.com
www.schwarzmueller.com


Spółka Wilhelm Schwarzmüller GmbH nie odpowiada za kompletność, jakość ani aktualność udostępnionych informacji. Wszelkie roszczenia wobec spółki Wilhelm Schwarzmüller GmbH, które powstaną w wyniku korzystania lub niekorzystania z oferowanych informacji, są wykluczone. To samo dotyczy wszystkich innych stron internetowych, do których są odniesienia w postaci linków.  Spółka Wilhelm Schwarzmüller GmbH nie odpowiada za treść stron internetowych, na które się wchodzi poprzez linki.

Wszystkie oferty są niewiążące i niezobowiązujące. Spółka Wilhelm Schwarzmüller GmbH zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmiany lub usunięcia części oferty lub całej oferty bez oddzielnego powiadamiania, a także do tymczasowego lub ostatecznego zaprzestania jej publikacji.

Treść oraz struktura strony internetowej są chronione prawem autorskim. Powielanie informacji oraz danych dozwolone jest tylko do użytku osobistego i informacyjnego.  Tworzenie i używanie kopii prezentacji strony internetowej w formie elektronicznej lub drukowanej jest dozwolone tylko wtedy, jeżeli treść – łącznie z informacjami dotyczącymi autorów oraz prawa autorskiego – pozostaną niezmienione.

Spółka Wilhelm Schwarzmüller GmbH została założona według prawa austriackiego i jemu też podlega. Dotyczy to również wkładu przedmiotowego i witryny internetowej. Dlatego wyłączone są wszelkiego rodzaju roszczenia, które opierają się na nieprzestrzeganiu przepisów ustawowych w państwach spoza Unii Europejskiej.