Bejelentő rendszer – mi áll mögötte?

A bejelentők különösen fontosak a nyílt és átlátható társadalom megőrzése szempontjából, mert van bátorságuk leleplezni a visszaéléseket. Létrehoztunk egy bejelentő platformot, amely lehetőséget nyújt a bejelentőknek, hogy bizalmasan jelenthessenek be információkat, és biztos védelmet élvezzenek a negatív következményekkel szemben. A bejelentő személyazonosságának átfogó védelme mellett a webalapú bejelentő rendszer egyszerű használatot, valamint a megfelelésért felelős tisztviselővel való névtelen párbeszéd és a kérdések feltevésének lehetőségét is biztosítja.

Schwarzmüller bejelentő platform

A bejelentők („Whistleblower”) a 2019/1937/EU irányelv („az uniós bejelentési irányelv”) értelmében védelmet élveznek az olyan megtorlásokkal szemben, mint a felfüggesztés, elbocsátás, lefokozás vagy hasonló intézkedések, feltéve, hogy a bejelentés a 2019/1937/EU irányelv tárgyi és személyi hatálya alá tartozik, és a bejelentőnek alapos oka van feltételezni, hogy az uniós jog megsértéséről szóló bejelentése igaz. A rosszindulatúan és szándékosan hamis vagy félrevezető bejelentéseket vagy alaptalan állításokat tevő bejelentők nem élveznek védelmet a megtorlással szemben, és az ilyen bejelentés bűncselekménynek, pl. rágalmazásnak minősülhet.

Az alább említett bejelentési csatornák nem szolgálnak a panaszok vagy sérelmek ombudsmanjaként.

Javasoljuk, hogy a bejelentésben tüntesse fel elérhetőségét, hogy a nyitott kérdéseket tisztázni lehessen. Az adatok bizalmas kezelése garantált. Ha azonban inkább névtelenül szeretne bejelentést tenni, a Schwarzmüller bejelentő platformja védi az Ön személyazonosságát. A bejelentés tartalmát a megfelelésért felelős tisztviselő dolgozza fel. Az Ön jelentését bizalmasan kezeljük. A 2019/1937/EU irányelvvel összhangban történő bejelentés esetén a bejelentő védelme érvényesül. Kérjük, hogy csak olyan információkat közöljön, amelyekről legjobb tudása szerint úgy véli, hogy helytállóak.

A bejelentéshez a következő csatornák állnak rendelkezésre. A Schwarzmüller munkatársai továbbra is használhatják a korábbi bejelentési csatornákat, és az aggályokat közvetlenül a felettesüknek is jelenthetik.

Tovább a bejelentési csatornára a Schwarzmüller jelentési platformján keresztül: