Adatvédelmi nyilatkozat

 

Az Ön személyes adatainak védelme különösen fontos számunkra. Ezért az adatait kizárólag a jogszabályi rendelkezések (Általános adatvédelmi rendelet (EU) 2016/679, az osztrák adatvédelmi törvény (DSG) és a távközlési törvény (TKG 2021) alapján kezeljük. Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatjuk Önt a weboldalunk keretében történő adatfeldolgozás legfontosabb szempontjairól.

Az információk és különösen a személyes adatok védelme a Wilhelm Schwarzmüller GmbH (a továbbiakban „Társaság”) számára különösen fontos. Az Ön által a termékeink és szolgáltatásaink minőségével szemben támasztott elvárások egyben a mi mércénk is az Ön adatainak kezelésében. A jelen adatvédelmi nyilatkozatban részletesebben ismertetjük, hogy a Társaság hogyan kezeli és védi az Ön személyes adatait ezen a weboldalon, és milyen célokra használja fel a feldolgozott adatokat. 

Jelen adatvédelmi nyilatkozattal a Társaság az általa kezelt adatok jellegéről, terjedelméről és céljáról, valamint az érintetteket megillető jogokról nyújt információkat. Mivel a személyes adatok feldolgozásának technikai és jogi keretfeltételei folyamatosan fejlődnek, a Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatot időről időre a megváltozott keretfeltételekhez igazítsa. A Társaság weboldalának felhasználóinak ezért a weboldal használatának megkezdésekor tájékozódniuk kell a jelen adatvédelmi nyilatkozatban bekövetkezett változásokról.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat a Társaság és/vagy a Társasággal kapcsolatban álló vállalatok által üzemeltetett valamennyi weboldalra vonatkozik.

 

 

1. Adatkezelő

Az EU általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR) és a tagállamok egyéb nemzeti adatvédelmi jogszabályai, valamint egyéb adatvédelmi rendeletek értelmében az adatkezelő:

Wilhelm Schwarzmüller GmbH
Hanzing 11
4785 Freinberg
Ausztria
Cégjegyzékszám: 364874f

E-Mail: office@schwarzmueller.com
Weboldal: www.schwarzmueller.com

 

 

2. Adatvédelmi tisztviselő

A Hochleitner Rechtsanwälte GmbH, Kirchenplatz 8, 4070 Eferding, 2022.01.01-től a Schwarzmüller Holding GmbH adatvédelmi tisztviselője Ausztriában.

Elérhetőség:
Tel.: +43 (0)7272 2255
E-Mail: Dpo-at@schwarzmueller.com

 

 

3. Személyes adatok

Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Ide tartozik például a név, életkor, cím, születési dátum, telefonszám, e-mail cím vagy IP-cím.

A névtelen vagy anonimizált adatok viszont nem személyes adatok. Ezek nem tartoznak az adatvédelmi rendelkezések hatálya alá. A Társaság igyekszik az adatokat lehetőség szerint anonimizált formában feldolgozni. Ez például úgy történik, hogy az összegyűjtött adatokat nem az Ön nevével, hanem álnéven rögzítik, hogy az adatokat ne lehessen visszavezetni egy konkrét vagy azonosítható személyhez.
A személyes adatok feldolgozásához (pl. gyűjtés, lekérdezés, felhasználás, tárolás vagy továbbítás) mindig jogalapra vagy az érintett hozzájárulására van szükség.

 

 

4. A személyes adatok meghatározása és gyűjtése, megőrzési idő

A Társaság nem gyűjt és tárol személyes adatokat ok nélkül. A személyes adatokat azért gyűjtjük, hogy:

lehetővé tegyük, hogy Ön a lehető legfelhasználóbarátabb módon használhassa ezt a weboldalt, teljesítsük a szerződéses vagy szerződéskötést megelőző kötelezettségeket, gyorsan feldolgozzuk az információkéréseket vagy panaszokat, megválaszoljuk a szolgáltatással vagy termékkel kapcsolatos kérdéseket, az Ön számára releváns információkat, marketing- vagy hírlevél-tartalmat nyújtsunk, lehetővé tegyük a navigációt ezen a weboldalon, kezeljük az Ön álláspályázatát, feldolgozzuk a megrendeléseket és statisztikai felméréseket végezzünk a weboldal használatáról.
A Társaság az e célt szolgáló személyes adatokat különböző módon gyűjti. Személyes adatok gyűjtésére akkor kerül sor, ha Ön a következő személyes adatokat adja meg (közvetlenül) az adatgyűjtés során:

 • Keresztnév
 • Vezetéknév / Cégnév
 • Munkáltató
 • Cím (utca, házszám, irányítószám, város és ország)
 • Adószám (HÉA-szám)
 • E-mail cím
 • Telefonszám

A Társaság a személyes adatokat a szükséges mértékben tárolja a teljes üzleti kapcsolat időtartamára, a szerződés megkezdésétől a teljesítésen át a szerződés megszűnéséig és azon túl, illetve a jogos érdek által lefedett mértékben, a törvényes megőrzési és dokumentációs kötelezettségeknek megfelelően, amelyek például a kereskedelmi és adójogi megőrzési kötelezettségekből (általában 10 év) vagy az európai vagy nemzeti jogszabályok vagy más, az adatkezelőre vonatkozó szabályozások szerinti elévülési időkből (legfeljebb 30 év) következnek. 

Azokat a személyes adatokat, amelyeket egy hozzájárulás részeként továbbítottak a Társaságnak (pl. hírlevélhez, online áruházba való regisztrációhoz stb.), az utolsó tevékenységtől számított legfeljebb három évig tároljuk, hacsak korábban nem vonják vissza. Ha a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül lép velünk kapcsolatba, egy standard e-mail címre küldünk egy e-mailt. A kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül feldolgozott személyes adatokat a Társaság rendszeresen, 6 havonta törli.

Ez alól kivételt képeznek azok a személyes adatok, amelyek a törvényes megőrzési idők miatt és a jogi igények érvényesítéséhez szükségesek. Ezeket az adatokat nem töröljük, hanem blokkoljuk a hozzáférést, hogy megakadályozzuk a más célú hozzáférést. Amennyiben ezek az okok megszűnnek, ezeket a személyes adatokat is töröljük, illetve anonimizáljuk vagy álnevesítjük.

Személyes adatokat azonban úgynevezett sütik segítségével is gyűjtünk, amikor ezen a weboldalon vagy ezen a weboldalon keresztül navigálunk. Ilyen adat például az Ön által használt böngésző típusa, a nyelv, a bejelentkezési idők, a használt végberendezés, az átvitt adatok mennyisége, a navigációs előzmények és a hivatkozó. Az IP-cím anonimizálása a Matomo segítségével történik. Ezeket a fent említett adatokat a Társaság feldolgozza annak érdekében, hogy biztosítsa a kapcsolat zökkenőmentes felépítését, valamint a Társaság weboldalának biztonságos és kényelmes használatát. Amint ezekre az adatokra már nincs szükség a weboldal megjelenítéséhez, törlésre kerülnek. Az adatok gyűjtése a weboldal biztosításához és az adatok naplófájlokban történő tárolása elengedhetetlenül szükséges a weboldal működéséhez. A felhasználónak ezért nincs lehetősége kifogást emelni. Egyes esetekben további tárolásra kerül sor, ha azt a törvény előírja.

 

 

5. Személyes adatok felhasználása

A Társaság a személyes adatokat alapvetően kizárólag az alkalmazandó adatvédelmi szabályok, így különösen az általános adatvédelmi rendelet (EU) 2016/679, az osztrák adatvédelmi törvény (DSG) és a távközlési törvény (TKG 2021) hatálya alatt és alapján használja fel.

A Társaság személyes adatokat csak akkor használ fel, ha erre a Társaság törvényi felhatalmazása az adatfelhasználás tartalmának és céljának megfelelően kiterjed, és az Ön védendő titoktartási érdekei nem sérülnek. A társaság joghatósága a kiadott iparűzési engedélyből és az alapító okiratból ered.

Az Ön védendő titoktartási érdekeit a Társaság például azzal védi, ha Ön hozzájárult személyes adatainak felhasználásához. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható a jelen adatvédelmi nyilatkozat végén megadott elérhetőségeken. A visszavonás a személyes adatok további felhasználását megtiltja, amennyiben az adatok felhasználása kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul, és az Ön védendő titoktartási érdekei más módon nem biztosíthatók.

Amennyiben hozzájárulás szükséges, a Társaság felkéri Önt, hogy az ilyen személyes adatok gyűjtésekor közvetlenül adja meg a hozzájárulását. A Társaság előzetesen tájékoztatja Önt arról, hogy milyen típusú adatokat milyen célokra használ fel. Ha a felhasználás harmadik félnek történő átadással is jár, tájékoztatjuk Önt az átadás címzettjéről és az átadás céljáról is. Ezenkívül ismét tájékoztatjuk Önt a tetszőleges időben történő elállási jogáról.

Az Ön védendő titoktartási érdekeit a Társaság abban az esetben is védi, ha a Társaság vagy egy harmadik fél nyomós jogos érdekei megkövetelik az Ön személyes adatainak felhasználását. Ennek során az Ön személyes adatainak védelméhez fűződő érdekeit mérlegeljük a vállalat vagy egy harmadik fél ezen adatok felhasználásához fűződő érdekeivel szemben. A Társaság vagy egy harmadik fél érdekeinek elsőbbsége különösen akkor áll fenn, ha az adatok a Társaság és Ön közötti szerződéses kötelezettség teljesítéséhez, vagy a Társaság jogi követeléseinek érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez szükségesek.

Ha a Társaságnak nyomós jogos érdeke fűződik az adatok felhasználásához, az Ön személyes adatait csak az adott cél eléréséhez szükséges mértékben használja fel. Például a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatok nem használhatók fel marketingcélokra.

 

 

6. Konkrét adatgyűjtés és felhasználás

A Társaság a következő esetekben gyűjt és használ személyes adatokat a weboldalon:

 

a) Regisztráció a rajongói boltban: 

Amikor regisztrál a rajongói boltban, a következő adatokat gyűjtjük: keresztnév, vezetéknév, munkáltató, utca, házszám, irányítószám, város, ország, e-mail cím, telefonszám. Az adatokat a megrendelések feldolgozásához használjuk fel. A hozzáférés regisztrációval aktiválható (dupla opt-in e-mailben és kóddal). 

A rendelkezésre bocsátott személyes adatok feldolgozása az érintett által a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti regisztráció során önkéntesen adott hozzájáruló nyilatkozatán, valamint adott esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti (elő)szerződéses kötelezettségek teljesítésén vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdeken alapul.  

A hozzájáruló nyilatkozatot tájékoztatást követően, egyértelműen adták meg, az adott adatkezelésre vonatkozik, és azt még nem vonták vissza. A jövőre nézve bármikor visszavonható az adatvédelmi tisztviselő fent említett elérhetőségein.

Amint a regisztráció vagy a weboldalunkon lévő felhasználói fiókot törlik vagy módosítják, a regisztrációs folyamat során feldolgozott adatok törlésre kerülnek. Egyes esetekben további tárolásra kerül sor, ha azt a törvény előírja.

A Schwarzmüller az adatokat jóváhagyás céljából továbbítja az ISTAC Promotion GmbH-nak. 

Felhasználóként bármikor lehetősége van a regisztráció vagy a felhasználói fiók törlésére. Az Önről tárolt adatokat bármikor megváltoztathatja. Ehhez válassza az „Adatok módosítása” gombot az „Elérhetőségi adatok” területen. 

A rajongói boltot a következő külső szolgáltató üzemelteti:

ISTAC Promotion GmbH
A-4062 Kirchberg-Thening
Titanstraße 3
Tel.: +43 (0) 7221 / 63760
Fax: +43 (0) 7221 / 63760 – 50
Mail: office@istac-service.at

Információk az EKG szerint

ARA engedélyszám: 16573
Közösségi adószám: ATU61196501
ERA szám: 51468
Illetékes bíróság székhelye: Linzi Törvényszék
Cégjegyzékszám: FN 254 427h

 

b) Regisztráció a kereskedői boltban (Merchandising Shop): 

A kereskedői boltba történő regisztráció az érintett által kitöltött jelentkezési lap alapján történik, amelyet a külső szolgáltató, az ISTAC Promotion GmbH aktivál a Társaság nevében.  A regisztráció során a következő adatokat gyűjtjük: keresztnév, vezetéknév, cég, utca, házszám, irányítószám, város, ország, adószám, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím és számlacím. Az adatokat arra használjuk, hogy hozzáférést biztosítsunk Önnek a kereskedői bolthoz és feldolgozzuk a megrendeléseket. A hozzáférési adatokat a Schwarzmüller generálja, és e-mailben továbbítja az érintett személynek. Az első belépéskor az érintett személyt felszólítást kap, hogy módosítsa a hozzáférési adatokat.

A rendelkezésre bocsátott személyes adatok feldolgozása az érintett által a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti regisztráció során önkéntesen adott hozzájáruló nyilatkozatán, valamint adott esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti (elő)szerződéses kötelezettségek teljesítésén vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti érdekvédelmen alapul.  

A hozzájáruló nyilatkozatot tájékoztatást követően, egyértelműen adták meg, az adott adatkezelésre vonatkozik, és azt még nem vonták vissza. A jövőre nézve bármikor visszavonható az adatvédelmi tisztviselő fent említett elérhetőségein.

Amint a regisztráció vagy a weboldalunkon lévő felhasználói fiókot törlik vagy módosítják, a regisztrációs folyamat során feldolgozott adatok törlésre kerülnek. Egyes esetekben további tárolásra kerül sor, ha azt a törvény előírja. 
A Schwarzmüller az adatokat jóváhagyás céljából továbbítja az ISTAC Promotion GmbH-nak. 

Felhasználóként bármikor lehetősége van a regisztráció vagy a felhasználói fiók törlésére. Az Önről tárolt adatokat bármikor megváltoztathatja. Ehhez válassza az „Adatok módosítása” gombot az „Elérhetőségi adatok” területen.

A kereskedői boltot a következő külső szolgáltató üzemelteti:

ISTAC Promotion GmbH
A-4062 Kirchberg-Thening
Titanstraße 3
Tel.: +43 (0) 7221 / 63760
Fax: +43 (0) 7221 / 3760 – 50
Mail: office@istac-service.at

Információk az EKG szerint

ARA engedélyszám: 16573
Közösségi adószám: ATU61196501
ERA szám: 51468
Illetékes bíróság székhelye: Linzi Törvényszék
Cégjegyzékszám: FN 254 427h

 

c) Regisztráció a pótalkatrész online shopban: 

Ha Ön regisztrál a pótalkatrész online shopban, a következő adatokat rögzítjük: megszólítás, keresztnév, vezetéknév, cégnév, utca, házszám, lakcím utótag, irányítószám, település, ország, adószám, ügyfélszám, e-mail cím, telefonszám, fax. Az adatokat arra használjuk, hogy hozzáférést biztosítsunk Önnek a kereskedői bolthoz és feldolgozzuk a megrendeléseket. Az aktiválást a Schwarzmüller végzi.

A rendelkezésre bocsátott személyes adatok feldolgozása az érintett által a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti regisztráció során önkéntesen adott hozzájáruló nyilatkozatán, valamint adott esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti (elő)szerződéses kötelezettségek teljesítésén vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti érdekvédelmen alapul. A hozzájáruló nyilatkozatot tájékoztatást követően, egyértelműen adták meg, az adott adatkezelésre vonatkozik, és azt még nem vonták vissza.A jövőre nézve bármikor visszavonható az adatvédelmi tisztviselő fent említett elérhetőségein.

Amint a regisztráció vagy a weboldalunkon lévő felhasználói fiókot törlik vagy módosítják, a regisztrációs folyamat során feldolgozott adatok törlésre kerülnek. Egyes esetekben további tárolásra kerül sor, ha azt a törvény előírja.

Felhasználóként bármikor lehetősége van a regisztráció vagy a felhasználói fiók törlésére. Az Önről tárolt adatokat bármikor megváltoztathatja. Ehhez egy megfelelő (szabad szöveges) kérelmet kell elküldeni e-mailben az aftersales@schwarzmueller.at címre. A pótalkatrész shoppal kapcsolatos adatfeldolgozás ellen a felhasználói fiók törlésével lehet tiltakozni. Ehhez küldjön egy megfelelő (szabad szöveges) kérelmet e-mailben az aftersales@schwarzmueller.com címre. 

 

d) Kapcsolatfelvételi űrlap: 

Weboldalunkon lehetőséget biztosítunk arra, hogy a www.schwarzmueller.com/de/info-und-kontakt/kontakt űrlapon keresztül kapcsolatba lépjen velünk. A kapcsolatfelvételi űrlaphoz a következő adatokat gyűjtjük: keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, cím és információk. Ezeket az adatokat arra használjuk, hogy feldolgozhassuk az Ön megkeresését vagy kapcsolatfelvételi kérelmét. A kapcsolatfelvételi űrlap használatakor az Ön személyes adatait nem adjuk át harmadik félnek.

A rendelkezésre bocsátott személyes adatokat is magukban foglaló adatok feldolgozása az érintett által a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti regisztráció során önkéntesen adott hozzájáruló nyilatkozatán, valamint adott esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti előszerződéses kötelezettségek teljesítésén vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti érdekvédelmen alapul. A hozzájáruló nyilatkozatot tájékoztatást követően, egyértelműen adták meg, az adott adatkezelésre vonatkozik, és azt még nem vonták vissza. A jövőre nézve bármikor visszavonható az adatvédelmi tisztviselő fent említett elérhetőségein.

 

e) Álláshirdetésre vagy nem meghirdetett állásra történő jelentkezés

A személyes adatoknak a pályázati eljárással kapcsolatos feldolgozására vonatkozó információk az alábbi linken találhatók:

www.schwarzmueller.com/de/karriere/datenschutz-bewerber

Amint a regisztráció vagy a weboldalunkon lévő felhasználói fiókot törlik vagy módosítják, a regisztrációs folyamat során feldolgozott adatok törlésre kerülnek. Egyes esetekben további tárolásra kerül sor, ha azt a törvény előírja.

 

f) Hírlevél:

A Társaság az Ügyféllel fennálló szerződéses kapcsolat során a Társaság által megszerzett adatokat feldolgozza annak érdekében, hogy az Ügyfélnek e-maileket, postai leveleket vagy reklámprospektusokat küldjön a termékek bemutatása céljából (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja). A fent említett jogalapoktól függetlenül a Társaságnak a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján bizonyos adatkezelésekhez hozzájárulásra lehet szüksége, és ezt a hozzájárulást az érintettől bekéri. Ha a személyes adatok feldolgozásához hozzájárulást megadják, a feldolgozás kizárólag a hozzájárulásban meghatározott célokból történik, mint például a termékspecifikus e-mail hírlevelek vagy rendezvényekről szóló információk küldése. A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét.
A Társaságnak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében jogos érdeke, hogy rendszeresen tájékoztassa ügyfeleit (szerződéses kapcsolat) saját termékeinek és szolgáltatásainak továbbfejlesztéséről, valamint a piac szempontjából releváns témákról és trendekről. Ennek érdekében a vállalat például e-mail hírleveleken keresztül nyújt tájékoztatást.

Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy bármikor, indoklás nélkül tiltakozzon az ügyfél adatainak közvetlen reklámozás céljából történő feldolgozása ellen, írásban a Társasághoz, c/o Adatvédelem, vagy e-mailben a gdpr@schwarzmueller.com címre küldött levélben. A Társaság az ügyfél adatait e célból addig kezeli, amíg az ügyfél nem tiltakozik, de legfeljebb az utolsó tevékenységtől számított három évig. A direktmarketing egyéb formái esetében a Társaság csak akkor kezeli az ügyfél adatait, ha az ügyfél hozzájárulását adta az adatainak kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Amennyiben az ügyfél hozzájárult az adatkezeléshez, ezt a hozzájárulását indoklás nélkül visszavonhatja a Társaságnak (c/o Adatvédelem) postai úton vagy e-mailben a gdpr@schwarzmueller.com címre küldött levélben. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét.

Ezen kívül a Társaság személyes adatokat gyűjt úgynevezett sütiken keresztül is (lásd alább). Ha a személyes adatokat a fent említett alkalmak valamelyikén több oldalon keresztül kell megadnia, azokat egy munkamenet-süti ideiglenesen tárolja, hogy a következő oldalon felhasználhatók legyenek. 

 

 

7. Adattovábbítás / Adatok átadása

Az adatok átadása a személyes adatok továbbítása harmadik felek részére, akik viszont ezeket az adatokat saját céljaikra használják fel, vagy az adatok felhasználása a vállalat egy másik feladatkörében. Az adattovábbítás a személyes adatok továbbítása harmadik felek részére, akik ezeket az adatokat a Társaság nevében a Társaság céljaira használják fel.

Személyes adatok gyűjtésére akkor kerül sor, ha Ön azokat önként adja meg nekünk, például egy regisztráció (pl. kapcsolatfelvételi kérelem) keretében, vagy hozzájárul a sütik használatához.

Minden személyes adatot a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos rendelkezésekkel összhangban gyűjtünk, dolgozunk fel és használunk fel, elsősorban az Ön által megrendelt szolgáltatások és az Ön megkereséseinek feldolgozása céljából.

A Társaság semmilyen körülmények között nem adja el, nem lízingeli és nem adja bérbe a személyes adatokat. Az Ön személyes adatait csak akkor és csak olyan mértékben adjuk át harmadik félnek, ha és amennyiben ez a szerződés feldolgozásához, valamint a tájékoztatási, marketing- és hírlevél-szolgáltatásokhoz szükséges.

Az Ön adatait személyes formában csak addig tároljuk, ameddig az a feldolgozás céljához szükséges, illetve a garanciális, szavatossági, 

elévülési és törvényes megőrzési határidők lejártáig, hacsak a jelen adatvédelmi rendelkezések másként nem rendelkeznek.

Honlapunk (honlapjaink) üzemeltetése során szoftverszolgáltatókat és ügynökségeket veszünk igénybe, amelyek tevékenységük során hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz. Vállalták, hogy betartják felénk az alkalmazandó adatvédelmi rendelkezéseket. Általános szabályként, ha külső szolgáltatókat bízunk meg az adatfeldolgozással, ezek a szolgáltatók minden esetben kötelesek betartani az adatvédelmi előírásokat. A Társaság emellett különböző megbízott adatfeldolgozókat vesz igénybe, akiknek személyes adatokat továbbít az adott szolgáltatás teljesítése érdekében.

Egyedi esetekben az Ön adatait továbbítjuk adatvédelmi tisztviselőnknek, hogy tanácsot kérjünk tőle az adatvédelmi előírások végrehajtásával kapcsolatban, például ha Ön az érintettek jogait érvényesíti velünk szemben.

A Társaság a következő szolgáltatókkal dolgozik együtt megbízás-feldolgozási megállapodások alapján:
ISTAC Promotion GmbH (rajongói bolt)
Titanstraße 3
4062 Kirchberg-Thening
Tel.: +43 (0) 7221 / 63760
Mail: office@istac-service.at

 

 

8. Sütik és analitikai szolgáltatások

Weboldalunkon sütiket használunk. A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket a weboldal üzemeltetője a böngészőn keresztül tárol a weboldal felhasználója által használt végberendezés (PC, notebook, tablet, okostelefon stb.) adathordozóján. Ezt az információt a weboldal újabb látogatásai során ismét lekérdezik, és ez lehetővé teszi a weboldal számára a végberendezés felismerését. A sütikben személyes és nem személyes adatok egyaránt tárolhatók. A sütik elhelyezésével létrehozhatók felhasználói profilok.

A sütiket a Társaság arra használja, hogy a honlapot felhasználóbarátabbá tegye, hogy folyamatosan javítsa a honlap teljesítményét az Ön számára, és hogy többet tudjon meg a honlap használatáról. Ez a weboldal azonban sütik nélkül is megtekinthető - kivéve a feltétlenül szükséges sütiket. Azt, hogy az Ön böngészője tárolja-e a sütiket, és ha igen, melyeket, minden internetes böngésző beállíthatja. A legtöbb böngésző alapértelmezett beállításai szerint minden sütit elfogad. Ha ezt nem kívánja megtenni, akkor a böngésző beállításait ennek megfelelően kell módosítani. A már beállított sütik törlését a böngésző beállításain keresztül is szabályozhatja. Ehhez látogasson el a böngészője súgóoldalára, vagy ellenőrizze a böngésző süti-beállításait. Weboldalunk a Matomo webelemző szolgáltatás funkcióit használja. Ez egy nyílt forráskódú szoftver a felhasználói adatok statisztikai elemzéséhez. Erre a célra sütiket használunk, amelyek lehetővé teszik a weboldal felhasználók általi használatának elemzését. Az így generált információkat a szolgáltató szerverére továbbítják és ott tárolják.Ezen túlmenően a sütiken keresztül szerzett információkat nem adjuk át harmadik félnek.
A weboldalunkon átmeneti sütiket használunk, amelyek automatikusan törlődnek, amint bezárja a böngészőjét. Ez a fajta süti lehetővé teszi a munkamenet azonosítójának rögzítését. Ezzel a böngészője különböző kéréseit egy közös munkamenethez tudjuk rendelni, és lehetővé teszi számunkra, hogy a munkameneten belüli későbbi weboldal-látogatások során felismerjük az Ön végberendezését.
Weboldalunkon tartós sütiket is használunk. A tartós sütik olyan sütik, amelyek hosszabb ideig tárolódnak az Ön böngészőjében, és információkat továbbítanak nekünk. A tárolási időtartam a sütitől függően eltérő. A tartós sütiket a böngésző beállításain keresztül önállóan is törölheti.
Feltétlenül szükséges sütik: Ezekre a sütikre technikai okokból van szükség ahhoz, hogy Ön meglátogathassa weboldalunkat és használhassa az általunk kínált funkciókat. Ezek a Társaság tulajdonában lévő első féltől származó sütik. Weboldalunkon a következő feltétlenül szükséges sütiket használjuk:

Süti neve

Cél/leírás

Időtartam

Szolgáltató

PHPSESSID

A süti standard a "PHP" programozási nyelvben

Munkamenet

A weboldal tulajdonosa, impresszum

 

A feltétlenül szükséges sütiket az érintett személy hozzájárulása nélkül is beállítjuk, mivel jogos érdekünk fűződik a használatukhoz. A feltétlenül szükséges sütik beállításának jogalapja tehát a Társaság jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint.

Funkcionális sütik: A funkcionális sütik olyan sütik, amelyek növelik a weboldal felhasználóbarátságát, de nem feltétlenül szükségesek a weboldal megfelelő működéséhez. Ez például a nyelvi beállítások, a betűméret vagy a hozzáférhetőségi beállítások mentésével történik. Weboldalunkon a következő funkcionális sütiket használjuk:

Süti neve

Cél/leírás

Időtartam

Szolgáltató

pll_language

A sütit a "Polylang" arra használja, hogy a felhasználó által beállított felhasználói nyelvet visszaállítsa a weboldal újbóli elérésekor, vagy hogy megőrizze a nyelvi információkat, ha nincs más lehetőség.

 

 

1 év

A weboldal tulajdonosa, impresszum

 

Ezek a funkcionális sütik csak akkor kerülnek felhasználásra, ha az érintett a „Minden süti elfogadása” gombra kattintva hozzájárult a személyes adatok feldolgozásához, vagy ha a „funkcionális sütik” kiválasztási mezőt megfelelően kiválasztotta, és a „kiválasztott sütik elfogadása” gombra kattintott. A funkcionális sütik beállításának jogalapja az érintett személy által a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (vagy a 2021. évi TKG 165. § (3) bekezdése) szerint adott hozzájárulás. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható a sütik beállításának megváltoztatásával („Sütik” gomb a weboldal láblécében).

Webelemző vagy webstatisztikai sütik: Ezt a fajta sütit arra használják, hogy információkat gyűjtsenek a felhasználók viselkedéséről a weboldalon (a látogatott aloldalak időtartama és gyakorisága, a meglátogatott oldalak sorrendje, az adott oldal meglátogatásához vezető keresőkifejezések, mozgások, mint például kattintások és görgetés az egérrel ország, régió és adott esetben a hozzáférés városa). Azonosítják a weboldal népszerű területeit, vagy mérik a különböző böngészők betöltési idejét. Ezeket az információkat a felhasználók fő érdeklődési körének azonosítására használják. Az így azonosított felhasználói igények alapján a weboldal tartalmi és funkcionális finomhangolása történik. Az ilyen típusú sütik nem tárolnak személyes adatokat, például az IP-címet, így nem lehet visszakövetni az adott felhasználóhoz. Weboldalunkon a következő webelemző vagy webstatisztikai sütiket használjuk:

Süti neve

Cél/leírás

Időtartam

Szolgáltató

_pk_id.1.ec8c

A Matomo ezt a sütit egy egyedi felhasználói azonosító beállításához állítja be.

 

 

1 év, 27 nap

ePrivacy Holding GmbH, Große Bleichen 21, 20354 Hamburg, Németország

_pk_ses.1.ec8c

Ez a süti egy egyedi munkamenet-azonosító tárolására szolgál, amely információt nyújt arról, hogy a felhasználó hogyan használja a weboldalt.

 

 

30 perc

ePrivacy Holding GmbH, Große Bleichen 21, 20354 Hamburg, Németország

 

Ezek a webelemző vagy webstatisztikai sütik csak akkor kerülnek felhasználásra, ha az érintett hozzájárult a személyes adatok feldolgozásához azáltal, hogy a „Mindent elfogad” gombra vagy a „Statisztika” kiválasztási mezőre kattintott, és rákattintott a „Kiválasztott sütik elfogadása” gombra. A webelemző vagy webstatisztikai sütik beállításának jogalapja az érintett személy által a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (vagy a 2021. évi TKG 165. § (3) bekezdése) szerint adott hozzájárulás.Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható a sütik beállításának megváltoztatásával („Sütik” gomb a weboldal láblécében).

Marketing célú sütik: A marketing célú sütiket a felhasználók viselkedésének elemzésére és kategóriákba sorolására használják, hogy a későbbiekben személyre szabott hirdetéseket küldhessenek nekik. Weboldalunkon a következő marketing célú sütiket használjuk:

Süti neve

Cél/leírás

Időtartam

Szolgáltató

CONSENT

A Youtube ezt a sütit beágyazott Youtube-videókon keresztül állítja be, és anonimizált statisztikai adatokat tárol.

 

 

2 év

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

yt-remote-device-id

A Youtube ezt a sütit a beágyazott Youtube-videók használatával állítja be, hogy tárolja a felhasználó videóbeállításait.

 

 

Időben nem korlátozott

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

yt-remote-connected-devices

A Youtube ezt a sütit a beágyazott Youtube-videók használatával állítja be, hogy tárolja a felhasználó videóbeállításait.

 

 

Időben nem korlátozott

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

 

Ezek a marketing célú sütik csak akkor kerülnek felhasználásra, ha az érintett hozzájárult a személyes adatok feldolgozásához azáltal, hogy a „Mindent elfogad” gombra vagy a „Marketing” kiválasztási mezőre kattintott, és rákattintott a „Kiválasztott sütik elfogadása” gombra.  A marketing célú sütik beállításának jogalapja az érintett személy által a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (vagy a 2021. évi TKG 165. § (3) bekezdése) szerint adott hozzájárulás. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható a sütik beállításának megváltoztatásával („Sütik” gomb a weboldal láblécében).

 

 

9. Nyomonkövető és elemző eszközök

Nyomonkövető és elemző eszközöket használunk, hogy biztosítsuk weboldalunk folyamatos optimalizálását és igény szerinti kialakítását. A nyomonkövető intézkedések segítségével lehetőségünk van arra is, hogy statisztikailag rögzítsük a weboldalunk látogatók általi használatát, és a megszerzett ismeretek segítségével továbbfejlesszük online ajánlatunkat az Ön számára. Ezen érdekek alapján az alábbiakban ismertetett nyomonkövető és elemző eszközök használata a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondatának f) pontja alapján indokolt. Ha Ön az általunk a weboldalon kiadott értesítés („cookie-banner”) alapján hozzájárult a sütik használatához, a használat jogszerűsége szintén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondatának a) pontján alapul. A nyomon követési és elemzési eszközök alábbi leírása a vonatkozó feldolgozási célokat és a feldolgozott adatokat is bemutatja.

 

a) Matomo weboldal elemző eszköz

Ez a weboldal a Matomo nyílt forráskódú szoftvert használja a látogatói forgalom statisztikai elemzéséhez. A Matomo erre a célra sütiket használ (lásd a 8. pontot). A sütik által generált, a weboldalunk használatára vonatkozó információkat a szerverünkre továbbítjuk, és itt egy álnevesített használati profilt állítunk össze. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy kiértékeljük weboldalunk használatát, és hogy a weboldalt az igényeknek megfelelően alakítsuk ki. Ezeket az információkat nem adjuk tovább harmadik félnek. Az IP-cím nem kapcsolódik semmilyen más, Önre vonatkozó adathoz. Az Ön IP-címének hozzárendelését az IP-maszkolással történő anonimizálás akadályozza meg. A Matomo úgy van beállítva a weboldalunkon, hogy az Ön által a böngészőjében megadott „Do-Not-Track” beállítást betartjuk. 
A weboldal érintett személy általi használatának elemzése alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. Az érintettnek lehetősége van arra, hogy aktiválja a Matomo által végzett elemzést. Ebből a célból az érintett a weboldalra való első belépéskor bejelölhet egy megfelelő jelölőnégyzetet („opt-in”). A kiválasztás a cookie-bannerben a „Mindent elfogad” gombra vagy a „Statisztika” kiválasztási mezőre, majd a „Kiválasztott sütik elfogadása” gombra kattintva történik. Ilyen esetekben az érintett személy által történő felhasználás elemzésének jogalapja a GDPR 6. cikk (2) bekezdés S 1. pontjának a) alpontja szerinti önkéntes hozzájárulás. 
A sütik tárolását általában megakadályozhatja a böngészőszoftver megfelelő beállításával. Szeretnénk azonban felhívni a figyelmet arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben használni a weboldal összes funkcióját.

 

b) Google Térképek

A „Szerviz keresése” menüpontban látható térkép megjelenítéséhez a Google Térképek térképadatait vesszük igénybe az alkalmazásban a Google Maps alkalmazásprogram-interfészen keresztül. A Google Térképek a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA térképszolgáltatása.

Lehetővé teszi, hogy interaktív térképeket jelenítsünk meg Önnek közvetlenül a weboldalunkon, és kényelmesen használhassa a térkép funkciót, hogy gyorsan megtalálja az Önhöz közeli szervizpontjainkat.

A „Szerviz keresése” menüre kattintva kiválaszthatja, hogy megad egy konkrét településnevet, vagy az automatikus helymeghatározással a jelenlegi tartózkodási helye alapján végzi el a keresést. Mindkét esetben a rendszer továbbítja a Google-nak az okostelefonja személyes adatait: az időpontot, operációs rendszert valamint az aktuális IP-címét, hogy meg tudja jeleníteni Önnek a megfelelő térképrészletet.

Az automatikus helymeghatározáskor elküldi a Google-nak az Ön aktuális helyét és ott azt automatizáltan feldolgozzák. A helymeghatározáshoz a Google a következő adatokat dolgozza fel: Az Ön IP-címe, az Ön GPS-koordinátái, az Ön mobilhálózata, az Ön WIFI-hálózata.

A Google azt az információt is megkapja, hogy Ön meglátogatta a weboldalunkat. Ez attól függetlenül történik, hogy a Google biztosít-e olyan felhasználói fiókot, amelyen keresztül Ön bejelentkezett, vagy nincs felhasználói fiókja.

Ezeket az adatokat az Egyesült Államokban is feldolgozzák, ahol alacsonyabb adatvédelmi normák érvényesek. A Google szolgáltatása csak akkor aktiválódik, ha Ön ehhez hozzájárul. Az Ön jogai tekintetében visszavonás stb. esetén a Google Inc. adatvédelmi rendelkezései érvényesek (http://www.google.de/intl/de/policies/privacy).

Ha be van jelentkezve a Google rendszerébe, az adatok közvetlenül az Ön fiókjához lesznek hozzárendelve. Ha nem szeretné, hogy a Google-profiljához társítsák, akkor a gomb aktiválása előtt ki kell jelentkeznie. A Google az Ön adatait használati profilként tárolja, és felhasználja azokat reklámozás, piackutatás és/vagy az Ön igényeinek megfelelő weboldalunk kialakítása céljából. Ilyen értékelésre különösen azért kerül sor (még a be nem jelentkezett felhasználók esetében is), hogy szükségletalapú hirdetéseket nyújtsunk, és hogy a közösségi hálózat más felhasználóit tájékoztassuk az Ön weboldalunkon végzett tevékenységeiről. Önnek joga van tiltakozni ezen felhasználói profilok létrehozása ellen, és e jogának gyakorlásához fel kell vennie a kapcsolatot a Google-lal.

A bővítmény szolgáltatója által végzett adatgyűjtés és -feldolgozás céljával és terjedelmével kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a szolgáltató adatvédelmi szabályzatát. Ott további információkat kaphat az Ön jogairól és a magánéletének védelmét szolgáló beállítási lehetőségekről is: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

A Google Térképek funkció integrálásának jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának a) alpontja szerint.

 

 

10. Közösségi média oldalak

A következő szolgáltatók közösségi média profiljaira mutató linkek

 1. Instagram (a Facebook Ireland Limited., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország vállalatcsoport tagja),
 2. youtube (a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA vállalatcsoport tagja) és
 3. Facebook (Facebook Ireland Limited., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország)

be vannak ágyazva. Ezek a linkek nem tartalmaznak a felhasználóra vonatkozó egyedi adatokat, csak az adott szolgáltató profiljára mutató hivatkozást. Amikor a linkre kattint, elhagyja a weboldalt, és a böngészőn keresztül átirányítjuk az adott közösségi médiaplatformra. Ezáltal az adott közösségi médiaplatformok megkapják azt az információt, hogy az Ön böngészője belépett a weboldalunkra, még akkor is, ha Ön nem rendelkezik fiókkal az adott közösségi médiaplatformon, vagy éppen nincs bejelentkezve oda. Ezeket az információkat (beleértve az Ön IP-címét is) az Ön böngészője közvetlenül a közösségi médiaplatformok szervereire továbbítja az Egyesült Államokban, és ott tárolja. Ha Ön be van jelentkezve a közösségi média fiókjába, a közösségi média platform közvetlenül az Ön fiókjához rendelheti a weboldalunkon tett látogatását. A közösségi médiaplatformok ezeket az információkat például reklámozás, piackutatás és a platformok követelményeknek megfelelő kialakítása céljából használják fel. Ebből a célból használati, érdeklődési és kapcsolati profilok jönnek létre, például annak érdekében, hogy értékelni lehessen a weboldalunk használatát az Ön számára a közösségi média platformokon megjelenített hirdetések tekintetében, vagy hogy más felhasználókat tájékoztassunk a weboldalunkon végzett tevékenységeiről. Ha nem szeretné, hogy a közösségi médiaplatformok a weboldalunkon keresztül gyűjtött adatokat az Ön fiókjához rendeljék, akkor a weboldalunk meglátogatása előtt ki kell jelentkeznie fiókjából.

A közösségi médiaplatformok általi adatfeldolgozás célját és terjedelmét, valamint az Ön ezzel kapcsolatos jogait és a magánéletének védelmét szolgáló beállítási lehetőségeket illetően kérjük, olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót.

 1. Facebook:https://www.facebook.com/about/privacy/
 2. Youtube:https://policies.google.com/privacy?hl=de
 3. Instagram:https://de-de.facebook.com/help/instagram/519522125107875

 

 

11. Hiperlinkek

Weboldalunk úgynevezett hiperlinkeket tartalmaz más szolgáltatók weboldalaira. Ha ezeket a hiperhivatkozásokat aktiválja, a mi weboldalunkról közvetlenül a többi szolgáltató weboldalára irányítjuk át. Ezt többek között a böngészőben megjelenő URL megváltozásából ismerheti fel. Az Ön adatainak bizalmas kezeléséért ezeken a harmadik felek weboldalain nem tudunk felelősséget vállalni, mivel nincs befolyásunk arra, hogy ezek a vállalatok betartják-e az adatvédelmi előírásokat. Kérjük, tájékozódjon az Ön személyes adatainak e vállalatok általi kezeléséről közvetlenül ezeken a weboldalakon.

 

 

12. Adatvédelmi intézkedések

A Társaság megfelelő technikai és szervezési óvintézkedéseket tett az Ön személyes adatainak védelme érdekében. Ennek célja a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, gyűjtés, felhasználás, közzététel, másolás, módosítás vagy törlés megakadályozása. Ebből a célból ezeket az adatokat Ausztrián belül védett szervereken tárolják. Az alkalmazott technikai adatvédelmi intézkedések közé tartozik a jelszavak érvényesítése, a naplózás, a hozzáférés-ellenőrzés, a tűzfal és a vírusirtó programok. Az alkalmazott szervezeti adatvédelmi intézkedések közé tartozik a kettős ellenőrzés elve, a kiválasztott alkalmazottak adathozzáférésének korlátozása, a szúrópróbaszerű ellenőrzések, a titoktartási megállapodások és a szerződéses kötelezettségvállalási nyilatkozatok.

Ha a személyes adatokat az Egyesült Államokba vagy más olyan országba továbbítják, ahol az adatvédelem szintje alacsonyabb, mint az EU-ban, a Társaság előzetesen biztosítja, hogy az adatvédelem megfelelő szintű legyen.

 

 

13. Az érintettek jogai

A Társaság természetesen biztosítja Önnek a személyes adatainak felhasználásával kapcsolatos hozzáférési, helyesbítési vagy törlési, valamint tiltakozási jogot.

A GDPR 15. cikke értelmében az érintett jogosult arra, hogy bármikor megerősítést kérjen arról, hogy kezelik-e a rá vonatkozó személyes adatokat, és szükség esetén tájékoztatást kérjen az adatkezelőtől az ilyen személyes adatokról. Ön tájékoztatást kérhet különösen az adatkezelés céljairól, a személyes adatok kategóriáiról, azon címzettek kategóriáiról, akiknek az Ön adatait hozzáférhetővé tesszük vagy átadjuk, a tervezett tárolási időszakról, a helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához vagy tiltakozáshoz való jogról, a panaszjogról, az Ön adatainak eredetéről, ha azokat nem mi gyűjtöttük, a harmadik országokba vagy nemzetközi szervezeteknek történő továbbításról, valamint az automatizált döntéshozatalról, beleértve a profilalkotást, és adott esetben annak részleteiről.

A GDPR 16. cikke értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül helyesbítsék (kiegészítsék). A GDPR 17. cikke értelmében Ön kérheti az általunk tárolt személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlásához, jogi kötelezettség teljesítéséhez, közérdekből vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges. A GDPR 18. cikke értelmében Ön kérheti személyes adatai feldolgozásának korlátozását, ha vitatja az adatok pontosságát, a feldolgozás jogellenes, az adatokra már nincs szükségünk, és Ön elutasítja azok törlését, mert jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez szükségesek. A GDPR 18. cikke szerinti jog akkor is megilleti Önt, ha a GDPR 21. cikkével összhangban tiltakozott a feldolgozás ellen. Ez vonatkozik az érintett személyes adatainak automatizált feldolgozására is. Az érintettnek joga van ahhoz is, hogy tiltakozzon személyes adatainak közvetlen értékesítése ellen. Az Ön adatainak a hírlevél-küldés keretében történő feldolgozásához adott hozzájárulása bármikor visszavonható. A Társaság nem végez profilalkotást (értékelést).

Kérjük az érintettet, hogy a személyes adataiban bekövetkezett változásokat jelezze.

A Társaság adatvédelmi jogszabályok szerinti tájékoztatási kötelezettségét különösen a titoktartási kötelezettség korlátozza.

Amennyire lehetséges és nem jár aránytalan erőfeszítéssel, az adatkezelő tájékoztatja a helyesbített, törölt vagy korlátozottan kezelt személyes adatok címzettjeit. Ha az érintett kéri, tájékoztatjuk őt ezekről a címzettekről.

A GDPR 20. cikke értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja, valamint arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az adattovábbításhoz való jog gyakorlása során az érintett elérheti, hogy a személyes adatokat közvetlenül az egyik adatkezelőtől egy másik adatkezelőhöz továbbítsák, amennyiben ez technikailag megvalósítható. A GDPR 20. cikke szerinti e jog gyakorlása nem érinti a GDPR 17. cikke szerinti törléshez való jog gyakorlását. Ez a jog nem vonatkozik a közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása során végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelésre.
Abban az esetben, ha a Társaság az adatokat az Ön hozzájárulása alapján használja fel, Ön jogosult arra, hogy ezt a hozzájárulást bármikor visszavonja. A visszavonás kézhezvételét követően a Társaság haladéktalanul megszünteti az érintett személyes adatok felhasználását, feltéve, hogy az adatok felhasználása kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul. A Társaság az érintett személyes adatokat akkor használhatja tovább, ha azokat előzetesen anonimizálják oly módon, hogy azokat ne lehessen konkrét személyhez rendelni.

Személyes adatok megsértése („adatvédelmi incidens”) esetén, amely valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek személyes jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő értesítést küld az érintettnek és/vagy az adatvédelmi hatóságnak.

Minden jogot írásban kell érvényesíteni a Társaságnál (az elérhetőségeket lásd alább). A visszaélések megelőzése érdekében az érintett személynek előzetesen megfelelő formában igazolnia kell személyazonosságát. A tájékoztatáshoz való jog minden érintettet korlátlan számú alkalommal megillet. A Társaság által nyújtott tájékoztatás évente egyszer ingyenes, minden további kiadás előzetes tájékoztatás után kerül kiszámlázásra.

A GDPR 7. cikkének (3) bekezdésével összhangban Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását, ha kapcsolatba lép velünk a fent megadott adatvédelmi tisztviselő e-mail címén. Ez azzal a következménnyel jár, hogy a jövőben nem folytathatjuk az ezen hozzájáruláson alapuló adatfeldolgozás(oka)t.

Az érintett a jogai gyakorlása érdekében bármikor tájékoztatást kaphat az adatkezelőtől az adatkezeléssel kapcsolatban.

Általában lehetőség van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál a GDPR 77. cikkével összhangban. E célból általában a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a vállalatunk székhelye szerinti felügyeleti hatósághoz fordulhat.

 

 

14. Tiltakozáshoz való jog

Ha az Ön személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondatának f) pontja szerinti jogos érdekek alapján kezelik, Ön jogosult arra, hogy a GDPR 21. cikke alapján tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben erre az Ön különleges helyzetéből fakadó okok állnak fenn, vagy a tiltakozás direktmarketing ellen irányul. A direktmarketing esetében Ön általános tiltakozási joggal rendelkezik, amelyet konkrét helyzet meghatározása nélkül hajtunk végre.

 

 

15. Elérhetőségek

Ezt a szabályzatot időről időre frissítjük az Ön személyes adatainak védelme érdekében. Időről időre tekintse át a szabályzatot, hogy tájékozódjon arról, hogyan védjük az Ön adatait, és hogyan fejlesztjük folyamatosan weboldalunk tartalmát. Ha lényeges változásokat teszünk az Ön által megadott személyes adatok gyűjtésében, felhasználásában és/vagy nyilvánosságra hozatalában, erről a weboldalon jól látható helyen elhelyezett értesítéssel értesítjük Önt. A weboldal használatával Ön elfogadja a személyes adatok védelmére vonatkozó ezen szabályzat feltételeit.
A jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba a Társasággal:

Wilhelm Schwarzmüller GmbH
Hanzing 11, 4785 Freinberg,
FN 364874f
Ügyvezetők: Wolfgang Muhri, Daniela Lorenzer, Maik Spindler

E-Mail: gdpr@schwarzmueller.com
Tel: +43 7713 800 0

 

Állapot: 2023. április

 

Kiegészítések az adatvédelmi megállapodáshoz: Alkalmazás


A) Adatfeldolgozás felhasználó információkkal

Az alkalmazáson keresztül egy kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével veheti fel velünk a kapcsolatot. Ekkor a következő személyes adatokat küldi el nekünk a rendszer: IP, időpont, operációs rendszer, név, e-mail cím, telefonszám, szabadon kitöltött szöveg. Ezeknek az adatoknak az átvitele az alkalmazásból a levelezőszerverünkön keresztül történik, és ott a további kapcsolattartáshoz elmentjük őket. Ha az ügyfélszolgálati munkatársaink lehívják az e-maileket, ezeket az információkat letöltik a munkatárs számítógépére is és ott tartósan eltárolják, hogy válaszolni tudjanak Önnek a megkeresésre.

Ennek a jogalapja:

 • GDPR rendelet 6. cikk 1. bekezdés f) pontja