Všechna vozidla budou dodávána s telematikou.

Freinberg, 25. listopadu 2020| Medien

Začátek již v roce 2021 • Tři balíčky vybavení dle oboru využití • CEO Hartwig očekává rychlý průnik • Jako obvykle u Schwarzmüller lze systém rozšířit také individuálně


Od příštího roku budou všechna vozidla Schwarzmüller před opuštěním továrny vybaveny telematickým systémem. Hardware lze poté kdykoli aktivovat, aby bylo možné používat různé datové balíčky v závislosti na prostředí aplikace. Jak je zvykem u firmy Schwarzmüller lze systém rozšířit také dle individuálních potřeb. „Jsme prvním výrobcem, který ve skutečnosti zpřístupňuje výhody telematiky všem zákazníkům bez ohledu na typ použitého vozidla. Telematika bude podporovat naše zákazníky při zvyšování ziskovosti jejich vozidel“, vysvětlil generální ředitel Roland Hartwig ve středu 25. listopadu v sídle společnosti ve městě Hanzing ve Freinbergu (Horní Rakousko).

Inteligentní telematika Schwarzmüller SMIT je založena na hardwarové skříňce vybavené SIM kartou. Tato jednotka přenáší data vozidla do telematického systému a poskytuje je zákazníkovi prakticky v reálném čase. Ve vozidle jsou zabudovány senzory, které poskytují konkrétní údaje o přívěsu.  Každý uživatel obdrží od společnosti Schwarzmüller portál SMIT, na kterém lze číst aktuální stav celé síťové flotily.

Schwarzmüller začne se třemi datovými balíčky pro dálkový provoz, stavebnictví a infrastrukturu i pro bezpečnost.  Shromažďují údaje, které jsou důležité pro příslušné použití vozidel. V dálkové dopravě hraje hlavní roli umístění, ale také aktuální náklad. V bezpečnostním balíčku je přívěs vybaven výstražnými funkcemi, například pokud cenný náklad opustí zamýšlenou trasu. Stavební vozidla, jako jsou sklápěče, mohou být zase vybavena senzory, které dokumentují nakládku a vykládku. U všech vozidel má monitorování brzd a pneumatik zásadní význam, aby bylo možné zobrazit opotřebení. Tímto způsobem lze zabránit akutním nebezpečným situacím, ale také poruchám se zbytečnými následnými náklady.


Tři měsíce rozsáhlého testování

Schwarzmüller bude poskytovat SMIT po dobu tří měsíců zdarma pro uvedení na trh. „Chceme dát našim zákazníkům čas na rozsáhlé testování systému. U přívěsu se jedná o relativně novou funkci, která se teprve musí etablovat. Vaše výhoda mluví sama za sebe“ uvedl CEO Hartwig. Například monitorování pneumatik může eliminovat příčinu poruch číslo 1 v dálkové přepravě.  Prediktivní údržba brzdových systémů pomáhá předcházet nákladům a snižovat rizika. V budoucnu vidí Hartwig také velké příležitosti pro optimalizaci při používání vozového parku: „Čím větší flexibilitou přívěs disponuje, tím důležitější jsou jeho aktuální údaje. Funkce alarmu nebo prediktivní údržba jsou výhody, které bez digitálních aplikací nejsou možné.“ Hartwig proto očekává rychlou implementaci nového systému a zvýšení efektivity, který je zajímavou pobídkou pro přepravce.

SMIT byl vyvinut společně s poskytovatelem telematiky IDEM. Systém také prostřednictvím standardizovaného rozhraní integruje systémy třetích stran a poskytuje kdykoli přehled o celém vozovém parku. IDEM připravuje údaje o vozidle a zpřístupňuje je příslušnému uživatelskému rozhraní. Údaje o jednotlivých vozidlech lze také historicky vyhodnotit a analyzovat.

 

Další informace:
Mag. Michael Prock, tiskový mluvčí, Prock und Prock Marktkommunikation GmbH
Rochusgasse 4, 5020 Salzburg, Rakousko
E-mail: mp@prock-prock.at, Tel.: +43 662 8211550
__________________________________________________________________

Skupina Schwarzmüller je jedním z největších evropských poskytovatelů tažených užitkových vozidel. Svou prémiovou orientací společnost nastavuje měřítka v tomto odvětví a díky více než 140 letům odborných znalostí je specialistou na individuální dopravní řešení v náročných průmyslových odvětvích. S vozidly obou značek Schwarzmüller a Hüffermann dodává společnost vozidla pro stavební průmysl, infrastrukturu, průmysl surovin a recyklovatelných materiálů a dálkové dopravě.

Zpět na aktuality
telematik_red.jpg
Také všechna stavební vozidla jsou vybavena inteligentní telematikou Schwarzmüller. Šířku pásma senzorů lze dokonce individuálně rozšířit.
roland_hartwig_ceo_red.jpg
CEO Roland Hartwig očekává, že se SMIT rychle prosadí, protože výhody jsou zřejmé.
Zpět na aktuality