2022. Rok ekstremizmów.

Freinberg, | Anzeigen in Hüffermann

01. Spojrzenie wstecz: wyzwania roku 2022

Wysokie obroty, ekstremalne ceny zakupów, wielkie zmiany. 

Z 446 milionami euro obrotów (2021: 409 mln euro; +9 procent) i dokładnie 10.599 wyprodukowanymi pojazdami (9.962; +5 procent) udało się 
Schwarzmüller Gruppe w roku gospodarczym 2022 po raz drugi osiągnąć tak wysokie wyniki. I to w roku 2022, który był określany jako rok kryzysowy. Na skutki pandemii nałożyły się niepewności odnośnie rozwoju koniunktury światowej. Na wyniki operacyjne wpłynęły też rosnące koszty materiałów m.in. z powodu problemów z ich dostępnością, rosnące ceny energii i surowców oraz wysoki poziom niezrealizowanych zamówień. Oprócz tego w połowie roku doszło do wyraźnego spadku w segmencie infrastruktury. Wszystko to ostatecznie przełożyło się na negatywny wynik roczny Schwarzmüller Gruppe w 2022 roku, wzmocniony przez jednorazowe efekty i odpisy specjalne.

Jedność w obliczu niepewności
Chociaż wyraźne było poczucie niepewności u naszych pracowników, którzy także sami musieli konfrontować się z rosnącymi cenami, to spójność firmy, lojalność wobec niej i duch walki były mocniejsze niż kiedykolwiek. Cała załoga stała murem za swoją firmą i zaakceptowała skrócenie czasu pracy oraz wprowadzenie innych zmian. Był to wyraźny znak dla pracodawcy. I natychmiast widoczny i odczuwalny w pozytywnych tendencjach wzrostowych oraz lepszych wynikach.

Bierzemy sprawy w swoje ręce. 
Jednocześnie nastąpiła zmiana w strukturach kierowniczych Schwarzmüller Gruppe. Jedyna właścicielka i nowa Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Beate Paletar – która w latach 2005-2012 już pracowała jako dyrektor operacyjny – zdecydowała się, aby wziąć sprawy w swoje ręce. Jest to możliwe po raz pierw-
szy od dziesięcioleci dzięki połączeniu wszystkich udziałów w firmie.

„Ponieważ to właśnie połączenie daje szansę na konsekwentny rozwój Grupy jako przedsiębiorstwa rodzinnego.“

Przebudowa struktury kierownictwa i rady nadzorczej już się zaczęła - przy szybkim i sprawnym wsparciu doświadczonego managera inżyniera Thomasa Bringera. Od marca 2023 zajmuje się on optymalizacją wszystkich działań operacyjnych. Jego decyzje już przynoszą efekty. Dopasowane zdolności, oczyszczone struktury i zoptymalizowane procesy. Działania, które już poprawiają wyniki i pozwalają z optymizmem spoglądać w przyszłość.

Zmiany objęły także i Radę Nadzorczą. Aby wzmocnić organ kontrolny i intensywniej promować strategiczny rozwój. Pierwszym nowym członkiem Rady Nad-zor-czej został pan Klaus Rinnerberger, członek zarządu firmy Pierer Industrie AG i CEO w firmie LEONI AG oraz pan Martin Lehner, były CEO w firmie Wacker Neuson Group München.

Firma Schwarzmüller Gruppe jest największym w Europie dostawcą niszowym, którego produkty gwarantują klientom sukces. Dalej idziemy tą drogą, ale ponownie przeanalizujemy nasze priorytety i tempo rozwoju.

 

02. Status quo: strategia i zmiana

Za każdą zmianą, każdym rozwojem, kryje się jeden cel - lub kilka. 
Tak samo jest w przypadku Schwarzmüller Gruppe. Realizacja pilnych zadań i zapewnienie stabilizacji w tych burzliwych czasach.

Aby robić to, co Schwarzmüller Gruppe robi już teraz i nad czym chce jeszcze bardziej skupić się w przyszłości:
Budowa inteligentnych i zrównoważonych ekologicznie pojazdów użytkowych dla zapewnienia dobrej dla życia przyszłości.

To wymaga ludzi, którzy prą do przodu. W kierunku przyszłości
To głównie na tym skupiamy się w ramach rozwoju nowej kultury przywództwa. Kultury, która jest przyszłościowa i napędzana strategią. I przede wszystkim – kultury, która rozpala ducha przełomu na wszystkich poziomach. Nowego ducha. Ponieważ cele są wielkie. Odważne. I przypominają o tym, czym jest 
Schwarzmüller. A mianowicie, jesteśmy rodziną i przedsiębiorstwem rodzinnym, które wspólnie z własnymi pracownikami oraz silnymi partnerami dąży do zrównoważonej stabilności.

Droga do bycia liderem branży
I to dzięki doskonałym usługom i standardom branżowym.
W Schwarzmüller Gruppe najważniejszy musi być klient. Nowe standardy branżowe dla ruchu dalekobieżnego i infrastruktury mają być realizowane poprzez doskonałe usługi i najlepszą opłacalność przez cały okres użytkowania produktu. Ponieważ w Schwarzmüller zawsze chodzi o jedno - zawsze chodzi o klientów i ich zadowolenie. O rozwijanie własnej wiedzy i ofert. Dlatego w centrum działań jest nowy poziom usług, jak serwisowanie, kalibracja, naprawa, dostarczanie części zamiennych. Do tego dochodzi zarządzanie dużą flotą pojazdów na wynajem i międzynarodowy handel pojazdami używanymi, który może zapewnić firmie Schwarzmüller Gruppe dodatkowy sukces.

„Także tutaj traktujemy poważnie obietnicę zapewniania naszym klientom maksymalnych korzyści. Wydajniejsze pojazdy razem z kompletnym pakietem usług. To będzie nasza oferta.“

 

03. Spojrzenie w przyszłość: rozbudowa Customer Service 

Wraz z rozwojem pojawiają się nowe produkty, które wznoszą ofertę 
Schwarzmüller Gruppe na nowy poziom.
Nowe produkty, których szczególna konfiguracja zapewnia większą wydajność. I pokazuje, że firma Schwarzmüller jest największym w Europie producentem indywidualizowanych przyczep.

 

O Schwarzmüller Gruppe
Schwarzmüller Gruppe to największy europejski niszowy dostawca przyczep i
zabudów. Firma buduje ponad 150 typów pojazdów z założeniem zagwarantowania klientom korzyści użytkowych. Firma Schwarzmüller podczas swojej długiej historii od roku 1871 stała się wiodącym specjalistą od indywidualnych rozwiązań transportowych. Z pojazdami obu marek Schwarzmüller i Hüffermann grupa dostarcza swoje produkty firmom budowlanym, wydobywczym oraz transportowym w 20 krajach na świecie.

Pobierz materiały prasowe


Dodatkowe informacje
Gerd Bressnik
Dyrektor Marketingu i Komunikacji

Tel. +43 7713 800-445
gerd.bressnik@schwarzmueller.com
Schwarzmüller Group · Hanzing 11 · 4785 Freinberg · Austria

Powrót do aktualnych wiadomości
schwarzmueller-bildmaterial-produktionsbild-019.jpg
Pojazdy Schwarzmüller są zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić ich użytkownikom osiąganie większych zysków.
schwarzmueller-bildmaterial-produktionsbild-007.jpg
Z nową strategią od roku 2023 ku udanej przyszłości.
schwarzmueller-bildmaterial-biringer-thomas.jpg
Inż. Thomas Biringer od marca 2023 roku jako COO dba o optymalizację wszystkich działań operacyjnych.
schwarzmueller-bildmaterial-paletar-beate.jpg
Beate Paletar, jedyna właścicielka i teraz nowa Przewodnicząca Rady Nadzorczej.
Powrót do aktualnych wiadomości