2022. Rok extrémů.

Freinberg, | Anzeigen in Hüffermann

01. Ohlédnutí: výzvy v roce 2022

Nejvyšší obrat, extrémní nákupní ceny, velké změny.
S obratem 446 milionů eur (2021: 409 milionů eur; +9 %) a přesně s 10 599 vyrobenými vozy (9 962; +5 %) se skupině Schwarzmüller ve finančním roce 2022 podařilo dosáhnout dalších rekordních hodnot. I přesto byl rok 2022 rokem, který bychom pravděpodobně označili za krizový. Následky pandemie zastínily nejistoty ohledně budoucího vývoje světové ekonomiky. Na provozní výsledek měly vliv také rostoucí náklady na materiál v důsledku problémů s jeho dostupností, ros-
toucí ceny energií a surovin a vysoký počet nevyřízených objednávek. Kromě toho došlo již ve druhé polovině roku k výraznému poklesu v segmentu infrastruktury. To vše se nakonec projevilo v záporném ročním výsledku skupiny Schwarzmüller za rok 2022, který byl ještě zhoršen jednorázovými vlivy a mimořádnými odpisy.

Nejistotě lze čelit soudržností
Přestože nejistotu jasně pociťovali i zaměstnanci, kteří se s rostoucími cenami potýkali i v soukromém životě, soudržnost, loajalita k podniku a bojový duch byly silnější než kdykoli předtím. Celý tým byl jednotný, ustál zkrácení pracovní doby a všechny další změny. Velmi jasné znamení směrem k zaměstnavateli, které také bylo okamžitě viditelné a patrné v pozitivních vzestupných trendech a lepších číslech.

Vzít změnu do vlastních rukou a utvářet ji
Zároveň se změnily řídicí struktury ve skupině Schwarzmüller. Jediná majitelka 
a nová předsedkyně dozorčí rady Beate Paletarová, která se na provozním řízení podílela již v letech 2005-2012, se rozhodla vzít otěže pevněji do svých rukou, což je možné poprvé po desetiletích po sloučení všech akcií společnosti.

„Protože právě toto sloučení umožňuje skupinu soustavně rozvíjet jako rodinný podnik.“

Reorganizace vedení a dozorčí rady již byla zahájena – s rychlou a energickou podporou zkušeného manažera Dipl.-Ing. Thomase Biringera. Od března 2023 je jako provozní ředitel pověřen optimalizací všech provozních procesů. Stará se 
o provozní opatření, která již nabývají účinnosti. Upravení kapacit, regulace struktur a zefektivnění procesů. Opatření, která se již odráží ve výsledcích a přináší pozitivní výhled do budoucnosti.

Ke změnám došlo také v dozorčí radě za účelem modernizace kontrolního orgánu a intenzivnějšího prosazování strategického rozvoje. Prvními novými členy dozorčí rady se stali Mag. Klaus Rinnerberger, člen představenstva společnosti Pierer Industrie AG a generální ředitel LEONI AG, a Martin Lehner, bývalý generální ředitel společnosti Wacker Neuson Group Mnichov.

Skupina Schwarzmüller se etablovala jako největší evropský poskytovatel tažných užitkových vozidel, jejíž produkty zaručují zákazníkům přidanou hodnotu. Touto cestou se budeme ubírat i nadále, ale priority a tempo vývoje budou přehodnoceny.

 

02. Status quo: strategie a změna 

Za každou změnou, za každým dalším vývojem je nějaký cíl či několik cílů.
Stejně jako proměna a další rozvoj skupiny Schwarzmüller. A sice stabilizovat se 
v této neklidné době a splnit své interní úkoly. 

Dělat to, co je prioritou skupiny Schwarzmüller, a co i nadále její prioritou zůstává: 
vyrábět funkčně inteligentní a úsporná užitková vozidla pro budoucnost, ve které se bude dobře žít.

Potřebujeme lidi, kteří nás povedou směrem ke správné budoucnosti.
Velký důraz proto klademe na rozvoj nové kultury vedení, které je zaměřené na budoucnost a strategii. A především šíří optimismus na všech úrovních. Přináší nový vítr. Protože cíle jsou velké. Odvážné. A připomínají, čím skupina Schwarzmüller je: rodina a rodinný podnik, který společně se svými zaměstnanci a silnými partnery hledá udržitelnou stabilitu.

Cesta k vedoucímu postavení v branži
A to díky vynikajícím službám a standardům v rámci segmentu. 
Skupina Schwarzmüller se proto ještě více zaměřuje na své zákazníky. Cílem je stanovit nové standardy v rámci segmentu dálkové dopravy a infrastruktury poskytováním vynikajících služeb a nejlepší nákladové efektivity po celou dobu životnosti výrobku. Protože právě o to společnosti Schwarzmüller jde – o zákazníky a jejich spokojenost. O prohlubování vlastních odborných znalostí a rozšiřování nabídky. Proto se do popředí dostává nová úroveň služeb, jako je údržba, kalibrace, opravy a dodávky náhradních dílů. Skupina Schwarzmüller se navíc odlišuje provozováním rozsáhlého vozového parku a mezinárodním obchodem s ojetými vozidly.

„I zde bereme vážně slib, že našim zákazníkům poskytneme maximální užitek. Výkonnější vozidla a kompletní servisní balíček. To bude naše nabídka.“

 

03. Pohled do budoucnosti: rozšíření služeb zákazníkům

S dalším vývojem přicházejí také nové produkty, které nabídku skupiny Schwarzmüller povyšují na novou úroveň. 
Nové produkty, jejichž speciální konfigurace umožňuje vyšší výkon. A ukazují, že společnost Schwarzmüller je největším evropským výrobcem přípojných vozidel, který staví individualizované přívěsy vymykající se standardu.

 

O skupině Schwarzmüller
Skupina Schwarzmüller je největším evropským dodavatelem přívěsů, návěsů a nástaveb. Společnost vyrábí více než 150 typů vozidel s cílem zaručit svým zákazníkům přidanou hodnotu při používání. Během své dlouhé historie od roku 1871 se společnost Schwarzmüller stala předním specialistou na individuální dopravní řešení. Skupina v současné době zásobí vozidly obou značek Schwarzmüller a Hüffermann stavební průmysl, společnosti z oblasti infrastruktury, průmysl surovin a recyklovatelných materiálů a společnosti dálkové dopravy ve 20 zemích.

Stáhněte si tiskovou sadu


Pro další informace
Gerd Bressnik
Head of Marketing and Communication

Tel. +43 7713 800-445
gerd.bressnik@schwarzmueller.com
Schwarzmüller Group · Hanzing 11 · 4785 Freinberg · Austria

Zpět na aktuality
schwarzmueller-bildmaterial-produktionsbild-019.jpg
Vozidla Schwarzmüller jsou navržena tak, aby umožňovala vyšší přidanou hodnotu v každodenním provozu.
schwarzmueller-bildmaterial-produktionsbild-007.jpg
S novou strategií směrem k úspěšné budoucnosti.
schwarzmueller-bildmaterial-biringer-thomas.jpg
Dipl.-Ing. Thomas Biringer má od března 2023 ve své funkci provozního ředitele na starosti optimalizaci všech provozních procesů.
schwarzmueller-bildmaterial-paletar-beate.jpg
Beate Paletar, jediná majitelka a nyní nová předsedkyně dozorčí rady
Zpět na aktuality