Schwarzmüller
Intelligent
Telematics

Telematika představuje nový standard společnosti Schwarzmüller. Nyní jsou všechna vozidla z výroby vybavena naším novým systémem SWIT. Vaše vozidlo tak dokáže ještě více, protože je inteligentně propojené. SWIT je klíčem pro optimalizaci:

 • plánovaní tras a vytížení vozidla
 • bezpečnosti dopravy a plánování údržby
 • stylu jízdy a spotřeby paliva
 • bezpečnosti nákladu

SWIT je cesta k lepší efektivitě, vyšší flexibilitě a tím k větší hospodárnosti vašeho vozového parku!

Další krok k
vyššímu výkonu.

Software zpracovává data vozidla a v reálném čase je dodává na portál SWIT. Z dat vznikají rozsáhlé reporty o celé flotile. Vždy tak budete mít přehled a získáte nový náhled na svůj vozový park.

LOCAL TRAC

13,90€*

měsíčně

Určení polohy

Sledování trasy

Management flotily

Hlášení EBS

GLOBAL TRAC

16,90€*

měsíčně

Všechny funkce balíčku
LOCAL

Chybové kódy EBS

Zásahy ABS/RSS

Indikace opotřebení brzd
(BBV)

UNIVERSAL TRAC

19,90€*

měsíčně

Všechny funkce balíčků
LOCAL & GLOBAL

Systém kontroly tlaku v pneumatikách
(RDKS)

*Ceny balíčků pro LOCAL TRAC, GLOBAL TRAC a UNIVERSAL TRAC nezahrnují DPH a platí za vozidlo. Chyby, tiskové chyby a změny cen vyhrazeny.

Tak chytře
funguje SWIT.

Takto jednoduše funguje Schwarzmüller Intelligent Telematics SWIT:
Po aktivaci začne datový box (snímací jednotka a SIM karta) vysílat. Data jsou zobrazována ve vašem portálu SWIT.

Pro jaké typy je SWIT k dispozici?

Schwarzmüller Intelligent Telematics SWIT je k dispozici pro šest skupin vozidel od valníkového vozidla přes sklápěč a podvalník až po klanicové vozidlo pro přepravu dřeva.

Valníková vozidla

Sklápěcí vozidla

Vozidla s posuvnou podlahou

Vozidla pro přepravu dřeva / klanicová vozidla

 Nízkoložná vozidla

Vozidla na přepravu kontejnerů

Kdo se kdy a kde pohybuje? 
Mějte vždy přehled o své flotile!

Inteligentní přehled.

Standardizované a individuální reporty vás informují o jednotlivých vozidlech nebo celé vaší flotile za definované období. Z toho jsou pak odvozovány optimalizace pro váš vozový park! 

Přehled o flotile

 • Rychlý přehled o vozovém parku
 • Vyhledávání vozidel 
 • Detailní náhled pro každé vozidlo

Náhled mapy

 • Náhled geofence nebo náhled průběhu trasy
 • Filtrování náhledu podle stavu vozidla nebo skupin 
 • Detailní náhled pro každé vozidlo

Alarmy

 • Kontrola trasy
 • Kontrola tlaku v pneumatikách a teploty 
 • Kontrola opotřebení brzdového obložení

Geofence

 • Možnost vytvoření jako okruh nebo jako polygon
 • Možnost používání různých ikon a barev 
 • Možnost konfigurace kategorií

Analýza vozidla

 • Analýza dob stání a jízdy
 • Stav zapalování 
 • Stav naložení

Generátor reportů

 • Geofence report – geografické vyhodnocení dat
 • EBS Report – podrobný přehled dat 
 • Přehled vytížení

Máte dotazy?

 

Napište nám jednoduše na adresu
telematics@schwarzmueller.com

nebo nám zavolejte na telefonní číslo:
+43 7713 800-777

 

Máte již přístup?

Pokud již máte přístup do SWIT,
můžete webový portál vyvolat přímo pomocí odkazu níže a přihlásit se.