Úřední ověřování měřidel v závodech / zkušebnách společnosti Schwarzmüller

Cisternová vozidla mohou být zkoušena ve vlastních servisních střediscích, neboť společnost Schwarzmüller vlastní úřední oprávnění jako místo povolené pro ověřování.

Tato služba je nabízena na jednom místě v České republice a v Maďarsku a dále na šesti místech v Rakousku. Naši zákazníci mají také tu výhodu, že ověření se může provádět společně s dalšími údržbářskými a opravárenskými pracemi v rámci One-Stop postupu. Pro skupinu Schwarzmüller je úřední ověření služba zákazníkovi v jeho blízkosti, kterou společnost nabízí po celou dobu životnosti svých cisternových vozidel.
 

Scan rozhodnutí o akreditaci viz příloha.

Naše místo pro ověřování v České republice

Schwarzmüller s.r.o.
Za Dálnicí 508, 26753 Žebrák
Petr Svejkovský Tel.: +420 311 908 152
petr.svejkovsky@schwarzmueller.com

Žádost o kalibraci

Eichstellen Kontaktformular

Eichstellen Kontaktformular (cz)

Místo pro ověřování / autorizované metrologické středisko (AMS) společnosti Schwarzmüller v České republice umístěné v samostatných prostorech ve výrobním závodě ve městě Žebrák bylo k výkonu ověřování stanovených měřidel autorizováno Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v Praze dne 7. února 2007.

Pracoviště má úřední značku K 131, jejíž použití odpovídá vyhlášce č. 262/2000 Sb..

Autorizační oprávnění pracoviště umožňuje provádět ověřování všech měřidel a měřicích sestav protečeného množství kapalin jiných než voda nebo zkapalnělé plyny ve stanoveném rozsahu.

Další místa pro ověřování společnosti Schwarzmüller (dle národních předpisů)

Rakousko:

Schwarzmüller GmbH, Freinberg
Hanzing 11, 4785 Freinberg
Roland Gnida Tel.: +43 7713 800-433
roland.gnida@schwarzmueller.com

Schwarzmüller GmbH, Wels
Linzer Straße 258, 4600 Wels
Helmut Köberl Tel.: +43 7242 47331-526
helmut.koeberl@schwarzmueller.com

Schwarzmüller GmbH, Wien
Richard-Strauss-Straße 30, 1230 Wien
Petra Lindner Tel.: +43 1 6164570-2303
petra.lindner@schwarzmueller.com

Schwarzmüller GmbH, Lieboch
Hans-Thalhammer-Straße 11, 8501 Lieboch
Anton Zach: +43 3136 61056-2451
anton.zach@schwarzmueller.com

Schwarzmüller GmbH, Kramsach
Amerling 110, 6233 Kramsach
Heimo Rieder: +43 5337 63114-585
heimo.rieder@schwarzmueller.com

Schwarzmüller GmbH, Mäder
Industriestraße 11, 6841 Mäder
Jürgen Fechtig: +43 5523 62105-2507
juergen.fechtig@schwarzmueller.com

Urkunde Akkreditierung

(Osvědčení o akreditaci)

pdf (60 KB)

Stáhnout
Bestätigungsurkunde Ermächtigung

(Potvrzení o zplnomocnění)

pdf (69 KB)

Stáhnout
Ermächtigungsumfang

(Rozsah zplnomocnění)

pdf (91 KB)

Stáhnout
Maďarsko:

Schwarzmüller Kft.
2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 43.
Tel.: +36 20 746 5162   +36 20 444 4333
office.budapest@schwarzmueller.com