Dotknięci pogorszeniem koniunktury w przemyśle

Freinberg, dnia 26 lutego 2020 r.| Medien

Spadek obrotów spowodowany załamaniem ruchu dalekobieżnego - Pojazdy budowlane po raz pierwszy największym segmentem produktów - Akwizycja w Niemczech otwiera nowe perspektywy


Grupa Schwarzmüller musiała pogodzić się ze spadkiem obrotów w ubiegłym roku z 378 do 364 mln euro. Decydującym czynnikiem było załamanie w segmencie pojazdów dalekobieżnych. W całej branży międzynarodowy spadek liczby zarejestrowanych pojazdów wyniósł 8,5%. Schwarzmüller poradził sobie stosunkowo dobrze z minusem na poziomie 5,8%. Opinię taką wyraził dziś, w środę 26 lutego, Dyrektor Generalny Grupy Schwarzmüller, Roland Hartwig podczas ogłoszenia wstępnych danych za rok 2019 w siedzibie firmy w Freinbergu koło Schärding.


Niespokojny przebieg roku z nagłym spadkiem na końcu

W 2019 r. słabość różnych sektorów przemysłu w Niemczech uderzyła z pełną mocą w sektor transportu. Firmy logistyczne w całej Europie zareagowały w drugiej połowie roku znacznym zmniejszeniem zamówień na nowe pojazdy, wyjaśnił Hartwig. Przebieg roku obrotowego 2019 był zupełnie nietypowy. Po zwyżce trwającej do marca, która pozwalałaby na wyraźne przekroczenie wyników 2018 roku, od sierpnia nastąpił spadek koniunktury, który pod koniec roku przerodził się w gwałtowane załamanie w transporcie dalekobieżnym.


Większa produkcja i więcej pojazdów dla budownictwa i infrastruktury

Choć obroty producenta premium z Górnej Austrii spadły, to wielkość produkcji wzrosła. W trzech zakładach z linii produkcyjnych zjechało 9.441 jednostek (w 2018 r.: 9 306; plus 1,5%). Po raz pierwszy w historii firmy oznaczało to znacznie więcej pojazdów dedykowanych dla sektora branży budowlanej i firm infrastrukturalnych niż dla tradycyjnie najważniejszego sektora tzn. transportu dalekobieżnego. Na pierwszy z nich przypadało 49% całkowitej produkcji (4.626 pojazdów), natomiast na drugi 43% (4.060 pojazdów). Pozostałą część stanowiły pojazdy specjalne i cysterny.

"Dywersyfikując w odpowiednim czasie nasze portfolio pojazdów, zapobiegliśmy jeszcze większemu spadkowi obrotów", powiedział Hartwig. Zwrócił uwagę, że producenci, którzy produkują głównie na potrzeby transportu dalekobieżnego, odnotowali straty powyżej średniej branżowej. "Najlepsze wyniki w tym trudnym roku osiągnęła nasza nowa spółka córka Hüffermann, odnotowując wzrost o 11,6%", mówił Hartwig z wielkim zadowoleniem.


Blaski i cienie również na poszczególnych rynkach

Sytuację w 2019 roku oddaje również zdaniem Dyrektora Generalnego generujący największe obroty rynek niemiecki. Firma Schwarzmüller utrzymała tu sprzedaż na tym samym poziomie i udało się jej zwiększyć swój udział w kurczącym się rynku. Bardzo pozytywnie kształtuje się rozwój na Węgrzech, gdzie Schwarzmüller w 2018 roku po raz pierwszy stał się numerem jeden. Liczba zarejestrowanych tam pojazdów wzrosła w 2019 roku o 15,4%, obecny udział w rynku wynosi 29,9%. Podobnie dobre wyniki osiągnięto w Czechach, gdzie firmie Schwarzmüller udało się zwiększyć udział w rynku. W Austrii, przy wysokim udziale pojazdów dalekobieżnych, osłabienie logistyki doprowadziło do 16,8% spadku liczby zarejestrowanych pojazdów. Schwarzmüller pozostaje jednak z 29,9% niekwestionowanym liderem rynku – jest to pozycja, na której firma utrzymuje się od prawie 30 lat.


Perspektywy na rok 2020: obecnie ostrożny optymizm

Rok obrotowy 2020 zapowiada się dotychczas nie na poziomie z końca 2019, lecz na poziomie odpowiadającym długookresowej średniej. Zgodnie z wyjaśnieniami Hartwiga, w pierwszych dwóch miesiącach odnotowano ożywienie w zakresie napływających zamówień również dla transportu dalekobieżnego. Spadek wydajności w Chinach spowodowany koronawirusem może mieć jednak wpływ na łańcuchy dostaw w Europie, co odczułaby logistyka, powiedział Hartwig. Z drugiej strony, w dziedzinie infrastruktury w całej Europie obserwuje się postęp, potrzeby zostały wyraźnie dostrzeżone. To samo odnosi się do budownictwa mieszkaniowego. Hartwig spodziewa się utrzymania w tym sektorze dobrej koniunktury. W obszarach tych odczuwalny jest jednak silny niedobór personelu, co może mieć negatywny wpływ na tworzenie wartości dodanych.

Wspólnie ze spółką córką Hüffermann Hartwig zamierza w 2020 r. nadać działaniom nową dynamikę i przywrócić wzrost gospodarczy. Strategia dwóch marek otwiera dodatkowe możliwości dla dalszej poprawy asortymentu produktów. Sam Schwarzmüller wprowadzi na rynek kilka nowo opracowanych pojazdów. Są to głównie pojazdy specjalne z obu kluczowych segmentów. Hartwig podkreślił, że również w transporcie dalekobieżnym firma będzie w przyszłości jeszcze mocniej koncentrować się na inteligentnych produktach niszowych dla specjalistów. Jeśli obecne warunki ramowe nie ulegną znacznemu pogorszeniu, Dyrektor Generalny spodziewa się, że łączne obroty wyniosą ponad 420 mln euro.

 

W celu uzyskania dalszych informacji należy skorzystać z poniższych danych kontaktowych:

mgr Michael Prock, Prock und Prock Marktkommunikation GmbH, rzecznik prasowy
Rochusgasse 4, 5020 Salzburg, Austria
email: mp@prock-prock.at, tel.: +43.662.821155.0, tel. kom.: +43 664 210 88 54
___________________________________________________________________

Grupa Schwarzmüller jest jednym z największych w Europie dostawców ciągnionych pojazdów użytkowych. Dzięki ukierunkowaniu się na pojazdy premium firma wyznacza standardy branżowe a ponad 140-letnie doświadczenie sprawia, że jest specjalistą w zakresie indywidualnych rozwiązań transportowych dla wymagających branż. Firma dostarcza pojazdy dwóch marek Schwarzmüller i Hüffermann dla przemysłu budowlanego, przedsiębiorstw infrastrukturalnych, przemysłu surowcowego i surowców wtórnych oraz przedsiębiorstw transportu dalekobieżnego.

Powrót do aktualnych wiadomości
ceo_rhartwig_red.jpg
Dyrektor Generalny Hartwig dostrzega blaski i cienie minionego roku 2019.
schubboden_neu_red.jpg
Ruchoma podłoga według nowego projektu jest częścią ofensywy produktowej na 2020 rok.
segmentmulde_red.jpg
Duża liczba sprzedanych pojazdów udowlanych zapobiegła poważnemu spadkowi obrotów.
Powrót do aktualnych wiadomości