Odvětví ovlivněno útlumem

Freinberg, 26. února 2020 | Medien

Pokles prodeje v důsledku propadu dálkové dopravy - Poprvé je segment stavebních vozidel tím nejsilnějším - Akvizice v Německu otevírá nové perspektivy


Schwarzmüller utrpěl pokles tržeb z 378 na 364 milionů EUR. Rozhodujícím faktorem byl propad segmentu vozidel pro dálkovou přepravu. V celém průmyslu byl pokles 8,5 % v počtu registrovaných vozidel. U koncernu Schwarzmüller byl zaznamenán pokles pouze 5,8 %. CEO koncernu Schwarzmüller, Roland Hartwig, toto řekl dnes ve středu 26. února, při příležitosti oznámení předběžných ročních výsledků za rok 2019 v sídle společnosti ve Freinbergu u Schärdingu.


Náhlý průběh roku s pádem na konci

Slabá stránka různých průmyslových odvětví v Německu je naplněna v roce 2019. Logistické společnosti v celé Evropě na toto, v druhé polovině roku, reagovali s masivním snížením objednávek nových vozidel, vysvětlil pan Hartwig. Průběh fiskálního roku 2019 bylo úplně atypický. Po velmi dobrém výsledku až do března, který byl výrazně překročen, následoval od srpna velký pokles.


Vyšší produkce a více vozidel pro stavby a infrastrukturu

Zatímco prodeje u hornorakouského prémiového výrobce klesaly, výrobní čísla by se mohla zvýšit. Ve třech závodech bylo vyrobeno 9 441 vozidel (2018: 9 306; + 1,5 %). Poprvé v historii společnosti bylo ve stavebnictví výrazně více vozidel než pro tradičně nejdůležitější odvětví, dálkovou dopravu. Na celkové produkci připadalo 49% (4 626 vozidel) ze stavebního průmyslu a 43 % na dálkovou dopravu (4 060 vozidel). Zbytek jsou speciální a cisternová vozidla.

„Díky konverzi portfolia máme stále jednu výhodu v předcházení ztrát prodejů“, řekl Hartwig. Poukázal na to, že výrobci vozidel mají značný pokles nových objednávek na vozidla pro dálkovou přepravu. „Ta nejlepší věc, která se v tomto těžkém roce stala je převzetí naší dceřiné společnosti Hüffermann s růstem o 11,6 %“, řekl velmi spokojeně pan Hartwig.


Světlo a stín na jednotlivých trzích

Zastoupení v Německu si udrželo svoje prodeje v klesajícím trhu a mohlo tak zvýšit svůj podíl na trhu. V Maďarsku byl průběh velmi pozitivní, kde se Schwarzmüller stal číslem 1 poprvé v roce 2018. Počet vozidel zde registrovaných vzrostl na 15,4 % v roce 2019. Současný podíl je 29.9 %. Česká republika na tom byla podobně dobře. Schwarzmüller zde byl také schopný zvýšit svůj podíl na trhu. Trh v Rakousku, které má velký podíl vozidel pro dálkovou přepravu, vedl k poklesu v registrovaných vozidlech na 16,8 %. Schwarzmüller zůstává nezpochybnitelným lídrem na trhu s 29,9 % - pozice, kterou společnost zastávala téměř 30 let.


Pohled na rok 2020: v současnosti opatrný optimismus

Finanční rok 2020 zatím vykazuje dlouhodobý průměr. Příjem objednávek se během prvních dvou měsíců pro dálkovou dopravu zotavil, vysvětlil pan Hartwig. Snížení produktivity v Číně v důsledku Korona viru by mohlo mít dopad na dodavatelské řetězce v Evropě, což by logistika pocítila. Na druhé straně v celé Evropě došlo k pokroku v oblasti infrastruktury, potřeby jsou jasně známé. Totéž platí pro bytovou výstavbu. Pan Hartwig očekává, že ekonomika zůstane vysoká, Nicméně nedostatek personálu je v těchto oblastech cítit silně, což negativně ovlivňuje přidanou hodnotu.

V každém případě chce pan Hartwig spolupracovat s dceřinou společností Hüffermann, nastavit impulsy a vrátit se k růstu. Strategie dvou značek také otevírá příležitosti pro další zlepšení sortimentu výrobků. Sám Schwarzmüller uvede na trh některá nově vyvinutá vozidla. Jedná se zejména o speciální vozidla pro dva základní segmenty. V budoucnu bude stále používána dálková doprava. Pokud se současné rámcové podmínky významně nezhorší, generální ředitel očekává celkový prodej více než 420 milionů EUR.

 

Pro více informací:
Mag. Michael Prock, Prock und Prock Marktkommunikation GmbH, Pressesprecher
Rochusgasse 4, 5020 Salzburg, Österreich
E-Mail: mp@prock-prock.at, Tel.: +43.662.821155.0, Mobil: +43 664 210 88 54
_________________________________________________________________________________________

Koncern Schwarzmüller je jedním z největších evropských poskytovatelů komplexních služeb pro tažná užitková vozidla. Koncern provozuje tři výrobní závody, jeden v Rakousku (Freinberg / Hanzing), v České republice (Žebrák) a v Maďarsku (Dunaharaszti v Budapešti) a je umístěn v 21-ceti zemích především střední, jihovýchodní a východní Evropy. Koncern se svým prémiovým zaměřením stanovuje tzv. „měřítka v průmyslu” a je na základě jeho více jak 140-leté zkušenosti, specialista pro individuální transportní řešení v náročných odvětvích průmyslu. K nimž patří stavebnictví, ropný, surovinový a recyklační průmysl, jakož i dálková doprava.

Zpět na aktuality
ceo_rhartwig_red.jpg
Generální ředitel Hartwig vidí světlo a stín - finanční rok 2019.
schubboden_neu_red.jpg
Nově vyvinutý návěs s posuvnou podlahou je součástí produktové ofenzivní 2020.
segmentmulde_red.jpg
Vysoký počet prodaných stavebních vozidel má zabránila většímu mínus v prodejích.
Zpět na aktuality