Hliníková cisternová nástavba na 5-nápravový podvozek se samostatnou výpustí a s elektronickým tyčovým měřicím systémem

  • Moderní design a dokonalá funkčnost vozidla
  • Optimální stabilita díky nízkému težišti vozidla
  • Extrémně lehké a pružné výdejní hadice produktu (3" nebo 4")
  • Nejvyšší čistota produktu dosažena optimálním vypouštění produktu vlivem tvaru dvojitého klínu nádrže
  • Nádrž skříňového tvaru stabilní konstrukce
  • Vhodné pro všechny druhy/ typy nástavbových podvozků
  • Optimální uložení nádrže cisterny vč. pomocného rámu z nerezové oceli
  • VOLITELNĚ: schránka na příslušenství s víkem do strany otevíratelným nabízí dostatek odkládacího prostoru
  • VOLITELNĚ: speciální schránka na příslušenství s víkem do strany otevíratelným nabízí ještě více odkládacího prostoru
TYPOVÉ OZNACENÍ

HLINÍKOVÁ CISTERNOVÁ NÁSTAVBA NA PĚTINÁPRAVOVÝ PODVOZEK S NÁDRŽÍ SKŘÍŇOVÉHO TVARU


Boční přístrojová skříň , s elektronickým tyčovým měřicím systémem , pro přepravu pohonných hmot

OBECNĚ

Označení vozidla dle 9.1.1.2 ADR: FL
Kód nádrže dle 4.3.4.1 ADR: LGBF
Zvláštní ustanovení dle 6.8.4 ADR: TE 7, TE 19
Nákladní vůz určen pro přepravu benzínu UN 1203, motorové nafty a lehkého topného oleje UN 1202.

POMOCNÝ RÁM/JEHO ULOŽENÍ/PŘÍDAVNÉ DÍLY

Pomocný rám z profilů z nerezové oceli spojen s rámem podvozku šroubovými spoji.
Nádrž uložena na pomocném rámu prostřednictvím pružných elementů.
Hliníková skříňka pro výpusť ve směru jízdy vpravo s paralelně otevíraným víkem .
Hliníková skříň spodního plnění.
Speciální skříňky na příslušenství.
Hliníková schránka pro hasicí přístroj.
Plastové blatníky se speciálními lapači nečistot.

DOPRAVNÍ NÁDRŽ

Nádrž z hliníkové slitiny a tloušťky stěn dle ustanovení ADR.
Skříňového tvaru dvojitého klínu.
Celkový objem brutto cca 38.000 l.
3 komory, rozdělení komor dle přání zákazníka.
Vnitřní dělicí/přepadové přepážky (jsou-li technicky nutné).
Na každé straně nádrže 2 uzemňovací trny.

UMÍSTĚNÍ HADIC

Možnost umístění pro dvě výdejní 4" hadice a dvě 3“ hadice pro zpětný odvod par.

ARMATURY NÁDRŽE PRO KOMORU

1 kryt dómu v zapuštěném provedení
1 elektrooptický snímač úrovně hladiny jako pojistka proti přeplnění
2 klopné ventily pro řízené zavzdušnění/odvzdušnění komory
2 vzduchové ventily s pojistkou proti šlehnutí plamene
1 elektronická měrná tyč
1 pneumaticky ovládaný patní ventil

POTRUBÍ

Strana plnění vlevo ve směru jízdy.
Strana výdeje vlevo nebo vpravo ve směru jízdy.
Výpustné hliníkové potrubí Js 100 ve směru jízdy vpravo s připojovacími spojkami.
Odbočky potrubí ke spojkám API spodního plnění s víčky ve skříni spodního plnění vlevo ve směru jízdy .
Přechodka pro výdej přes API spojky.
Potrubí zpětného odvodu par spojeno se vzduchovými ventily.
V potrubí pojistný přetlakový/podtlakový ventil.

SYSTÉM ELEKTRONICKÝCH MĚRNÝCH TYČÍ

Základní jednotka pro měřicí systém
(Bartec, Sening, DeziData).
Zobrazovací jednotka ve směru jízdy vpravo a vlevo.
Snímač sklonu.
Tiskárna dokumentů A5.
Měření hustoty.
Rozpoznání produktu.
Stanovení polohy vozidla.

OSTATNÍ VÝBAVA

1 buben s uzemňovacím kabelem s automatickým navíjením
2 hasicí přístroje s obsahem po 6 kg hasicího prostředku
2 výstražné trojúhelníky
1 výstražná svítilna s přerušovaným světlem, pracovním světlem a bateriemi
1 plastová záchytná nádoba
1 lopatka pozinkovaná
1 smeták
1 box z PVC se savým materiálem
1 výstražná vesta
1 ochranné brýle
1 pár rukavic
1 lahvička se zdravotním prostředkem pro výplach očí
1 kryt kanalizační vpusti

OZNAČENÍ VOZIDLA

8 tabulek se sadou čísel pro sestavení identifikačních čísel látek, po 3 ks ze strany
a po jedné vpředu a vzadu
3 odnímatelné tabulky s označením nebezpečného nákladu (hořlavé kapaliny)
3 odnímatelné tabulky s označením nebezpečného nákladu (látky ohrožující životní prostředí)
Zadní značení dle ECE-normy.

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Původní elektroinstalace nákladního vozidla zachována.
Demontáž a nová montáž světel bočního výstražného osvětlení.
1 svítidlo pro osvětlení přístrojové skříně v provedení ″Ex″ vlevo a vpravo.
2 obrysová světla na nárazníku.

LAKOVÁNÍ

Lakované díly opatřeny dvousložkovým akrylovým lakem (RAL- nebo LKW-standardní odstín barvy).

Pomocný rám s montovanými díly a dopravní nádrží dle zadání barvy.
Plastové díly nelakované.
Montované díly naneseny černou práškovou barvou.

Reflexní kontury bočně přes celou délku (průběžně také na kabině LKW) a vzadu kruhová reflexní kontura (standardně po straná ch bílá a vzadu červená), dle ECE 48.

HOMOLOGACE

Přejímka dle ADR.
Provozní dokumentace.
Schválení typu.

Vaše kontaktní osoba u společnosti Schwarzmüller

Vždy poblíž. Jsme rádi, že můžeme pomoci.

Prémium také v zákaznickém servisu

Od údržby až po pronájem vozu