Hliníková cisternová nástavba na 5-nápravový podvozek se samostatnou výpustí a s elektronickým tyčovým měřicím systémem

  • Moderní design a dokonalá funkčnost vozidla
  • Optimální stabilita díky nízkému težišti vozidla
  • Extrémně lehké a pružné výdejní hadice produktu (3" nebo 4")
  • Nejvyšší čistota produktu dosažena optimálním vypouštění produktu vlivem tvaru dvojitého klínu nádrže
  • Nádrž skříňového tvaru stabilní konstrukce
  • Vhodné pro všechny druhy/ typy nástavbových podvozků
  • Optimální uložení nádrže cisterny vč. pomocného rámu z nerezové oceli
  • VOLITELNĚ: schránka na příslušenství s víkem do strany otevíratelným nabízí dostatek odkládacího prostoru
  • VOLITELNĚ: speciální schránka na příslušenství s víkem do strany otevíratelným nabízí ještě více odkládacího prostoru
TYPOVÉ OZNACENÍ

HLINÍKOVÁ CISTERNOVÁ NÁSTAVBA NA PĚTINÁPRAVOVÝ PODVOZEK S NÁDRŽÍ SKŘÍŇOVÉHO TVARU


Boční přístrojová skříň , s elektronickým tyčovým měřicím systémem , pro přepravu pohonných hmot

OBECNĚ

Označení vozidla dle 9.1.1.2 ADR: FL
Kód nádrže dle 4.3.4.1 ADR: LGBF
Zvláštní ustanovení dle 6.8.4 ADR: TE 7, TE 19
Nákladní vůz určen pro přepravu benzínu UN 1203, motorové nafty a lehkého topného oleje UN 1202.

UMÍSTĚNÍ HADIC

Možnost umístění pro dvě výdejní 4" hadice a dvě 3“ hadice pro zpětný odvod par.

POTRUBÍ

Strana plnění vlevo ve směru jízdy.
Strana výdeje vlevo nebo vpravo ve směru jízdy.
Výpustné hliníkové potrubí Js 100 ve směru jízdy vpravo s připojovacími spojkami.
Odbočky potrubí ke spojkám API spodního plnění s víčky ve skříni spodního plnění vlevo ve směru jízdy .
Přechodka pro výdej přes API spojky.
Potrubí zpětného odvodu par spojeno se vzduchovými ventily.
V potrubí pojistný přetlakový/podtlakový ventil.

OSTATNÍ VÝBAVA

1 buben s uzemňovacím kabelem s automatickým navíjením
2 hasicí přístroje s obsahem po 6 kg hasicího prostředku
2 výstražné trojúhelníky
1 výstražná svítilna s přerušovaným světlem, pracovním světlem a bateriemi
1 plastová záchytná nádoba
1 lopatka pozinkovaná
1 smeták
1 box z PVC se savým materiálem
1 výstražná vesta
1 ochranné brýle
1 pár rukavic
1 lahvička se zdravotním prostředkem pro výplach očí
1 kryt kanalizační vpusti

OZNAČENÍ VOZIDLA

8 tabulek se sadou čísel pro sestavení identifikačních čísel látek, po 3 ks ze strany
a po jedné vpředu a vzadu
3 odnímatelné tabulky s označením nebezpečného nákladu (hořlavé kapaliny)
3 odnímatelné tabulky s označením nebezpečného nákladu (látky ohrožující životní prostředí)
Zadní značení dle ECE-normy.

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Původní elektroinstalace nákladního vozidla zachována.
Demontáž a nová montáž světel bočního výstražného osvětlení.
1 svítidlo pro osvětlení přístrojové skříně v provedení ″Ex″ vlevo a vpravo.
2 obrysová světla na nárazníku.

LAKOVÁNÍ

Lakované díly opatřeny dvousložkovým akrylovým lakem (RAL- nebo LKW-standardní odstín barvy).

Pomocný rám s montovanými díly a dopravní nádrží dle zadání barvy.
Plastové díly nelakované.
Montované díly naneseny černou práškovou barvou.

Reflexní kontury bočně přes celou délku (průběžně také na kabině LKW) a vzadu kruhová reflexní kontura (standardně po straná ch bílá a vzadu červená), dle ECE 48.

HOMOLOGACE

Přejímka dle ADR.
Provozní dokumentace.
Schválení typu.

ARMATURY NÁDRŽE PRO KOMORU

1 kryt dómu v zapuštěném provedení
1 elektrooptický snímač úrovně hladiny jako pojistka proti přeplnění
2 klopné ventily pro řízené zavzdušnění/odvzdušnění komory
2 vzduchové ventily s pojistkou proti šlehnutí plamene
1 elektronická měrná tyč
1 pneumaticky ovládaný patní ventil

POMOCNÝ RÁM/JEHO ULOŽENÍ/PŘÍDAVNÉ DÍLY

Pomocný rám z profilů z nerezové oceli spojen s rámem podvozku šroubovými spoji.
Nádrž uložena na pomocném rámu prostřednictvím pružných elementů.
Hliníková skříňka pro výpusť ve směru jízdy vpravo s paralelně otevíraným víkem .
Hliníková skříň spodního plnění.
Speciální skříňky na příslušenství.
Hliníková schránka pro hasicí přístroj.
Plastové blatníky se speciálními lapači nečistot.

DOPRAVNÍ NÁDRŽ

Nádrž z hliníkové slitiny a tloušťky stěn dle ustanovení ADR.
Skříňového tvaru dvojitého klínu.
Celkový objem brutto cca 38.000 l.
3 komory, rozdělení komor dle přání zákazníka.
Vnitřní dělicí/přepadové přepážky (jsou-li technicky nutné).
Na každé straně nádrže 2 uzemňovací trny.

SYSTÉM ELEKTRONICKÝCH MĚRNÝCH TYČÍ

Základní jednotka pro měřicí systém
(Bartec, Sening, DeziData).
Zobrazovací jednotka ve směru jízdy vpravo a vlevo.
Snímač sklonu.
Tiskárna dokumentů A5.
Měření hustoty.
Rozpoznání produktu.
Stanovení polohy vozidla.

A_TankAuf5A_PIC1.jpg
Moderní design a dokonalá funkčnost vozidla
A_TankAuf5A_PIC4.jpg
Přístrojová skříň s paralelně otevíraným víkem
A_TankAuf5A_PIC5.jpg
Přehledné označení vozidla
A_TankAuf5A_PIC6.jpg
Přehledné uspořádání armatur pro efektivní a bezchybné ovládání
A_TankAuf5A_PIC7.jpg
Vlevo a vpravo hliníková schránka pro ovládání měřicí tyče s malou vodováhou
A_TankAuf5A_PIC8.jpg
Hliníková schránka pro 12 kg hasicí přístroj und Zubehörkasten
A_TankAuf5A_PIC9.jpg
VOLITELNĚ: schránka na příslušenství s víkem do strany otevíratelným nabízí dostatek odkládacího prostoru
A_TankAuf5A_PIC10.jpg
VOLITELNĚ: speciální schránka na příslušenství s víkem do strany otevíratelným nabízí ještě více odkládacího prostoru

Vaše kontaktní osoba u společnosti Schwarzmüller

Vždy poblíž. Jsme rádi, že můžeme pomoci.

Prémium také v zákaznickém servisu

Od údržby až po pronájem vozu