Hliníková cisternová nástavba na 2-nápravový podvozek se zadní přístrojovou skříní - 12.500 l

  • Moderní design a dokonalá funkčnost vozidla
  • Optimální stabilita díky nízkému težišti vozidla
  • Extrémně lehké a pružné výdejní hadice produktu (3" nebo 4")
  • Nádrž skříňového tvaru stabilní konstrukce
  • Vhodné pro všechny druhy/ typy nástavbových podvozků
  • Optimální uložení nádrže cisterny vč. pomocného rámu z nerezové oceli
  • VOLITELNĚ: možnost výběru mezi hliníkovým a nerezovým nárazníkem
  • VOLITELNĚ: 2 vysoko umístěné koncové svítilny, zapuštěné v zadní přístrojové skříni
  • VOLITELNĚ: možnost umístění jednoho držáku rezervního kola
TYPOVÉ OZNACENÍ

HLINÍKOVÁ CISTERNOVÁ NÁSTAVBA NA DVOUNÁPRAVOVÝ PODVOZEK S NÁ DRŽÍ SKŘÍŇOVÉHO TVARU


Zadní přístrojová skříň , s čerpacím a měřicí m zařízením , pro přepravu pohonných hmot

OBECNĚ

Označení vozidla dle 9.1.1.2 ADR: FL
Kód nádrže dle 4.3.4.1 ADR: LGBF
Zvláštní ustanovení dle 6.8.4 ADR: TE 7, TE 19
Nákladní vůz určen pro přepravu benzínu UN 1203,
motorové nafty a lehkého topného oleje UN 1202.
Vlastní hmotnost cisternové nástavby dle výbavy cca od 2,05 t.

ROZMĚRY

Celková šířka 2.550 mm.
Celková výška cc a 3.100 mm.
Celková délka cc a 7.480 mm.

Přesné rozměry mohou být přezkoušeny a sděleny teprve po udání přesných dat podvozku (LKW) .

POMOCNÝ RÁM/JEHO ULOŽENÍ/PŘÍDAVNÉ DÍLY

Pomocný rám z profilů z nerezové oceli spojen s rámem podvozku šroubovými spoji.
Nádrž uložena na pomocném rámu prostřednictvím pružných elementů.
Skříňka na ostatní výbavu s víkem do strany otevíratelným.
Hliníková skříň spodního plnění .
Plastové blatníky se speciálními lapači nečistot.

DOPRAVNÍ NÁDRŽ SE ZADNÍ PŘÍSTROJOVOU SKŘÍNÍ

Nádrž z hliníkové slitiny a tloušťky stěn dle ustanovení ADR.
Skříňový tvar.
Celkový objem brutto cca 12.500 l.
2 komory, rozdělení komor dle přání zákazníka.
Vnitřní dělicí/přepadové přepážky (jsou-li technicky nutné).
Přepadová vana s odtokovou trubkou/trubkami.
Ochranné třmeny armatur dómů.
Hliníková lávka po straně uvnitř přepadové vany se sklopným zábradlím.
Hliníkový žebřík pro výstup obsluhy na lávku vlevo vpředu.
Na každé straně nádrže 2 uzemňovací trny.

Zadní přístrojová skříň
Hliníková zadní přístrojová skříň pro měřicí zařízení se sběrným žlábkem pro odkap produktu.
Vysoko výklopné víko skříně se zámkem a rukojetí.
Možnost zaplombování skříní.

ZÁSOBNÍKY NA HADICE

1 tubus z černé umělé hmoty pro 3’’ hadici.
1 tubus z černé umělé hmoty pro 2’’ hadici.

ARMATURY NÁDRŽE PRO KOMORU

1 kryt dómu nádrže s rychloplnicím uzávěrem
1 elektrooptický snímač úrovně hladiny jako pojistka proti přeplnění
1 pojistný klopný ventil pro řízené zavzdušnění/odvzdušnění komory
1 vzduchový ventil s pojistkou proti šlehnutí plamene
1 pneumaticky ovládaný patní ventil

POTRUBÍ SE SPODNÍM PLNĚNÍM (BOTTOM-LOADING

Strana plnění vlevo ve směru jízdy, strana výdeje vpravo ve směru jízdy.
Výpustné potrubí Js 100 vedeno od všech patních ventilů ke kolektoru vlevo ve směru jízdy a spojovací potrubí k čerpacímu a měřicí mu zařízení.
Odbočky potrubí ke spojkám API spodního plnění s víčky ve skříni spodního plnění vlevo ve směru jízdy .

Potrubí zpětného odvodu par spojeno se vzduchovými ventily.
V potrubí pojistný přetlakový/podtlakový ventil.

ČERPACÍ A MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ PRO VÝDEJ SYSTÉMEM ″PRÁZDNÁ″ A ″PLNÁ″ HADICE

Vhodné pro výdej benzinu, motorové nafty a lehkého topného oleje.
Filtr čerpadla.
Mechanicky poháněné čerpadlo s pneumatickým přepadovým ventilem.
Pneumatický odlučovač plynů Js 80 s automatickým odvzdušňováním a teplotním čidlem.
Průtokové objemové měřidlo Js 80, s impulsním snímačem.
Elektronické měřidlo s tiskárnou dokumentů A5.
Hliníkový hadicový buben s pneumatickým navíjením s vysokotlakou hadicí Js 40 o délce 30 m, se stáčecí m ventilem ZV 400 s otočným kloubem a stáčecí pistolí.
Držáky redukcí/přechodových kusů.

OSTATNÍ VÝBAVA

1 buben s uzemňovacím kabelem s automatickým navíjením
2 hasicí přístroje s obsahem po 6 kg hasicího prostředku
2 výstražné trojúhelníky
1 výstražná svítilna s přerušovaným světlem, pracovním světlem a bateriemi
1 plastová záchytná nádoba
1 lopatka pozinkovaná
1 smeták
1 box z PVC se savým materiálem
1 výstražná vesta
1 ochranné brýle
1 pár rukavic
1 lahvička se zdravotním prostředkem pro výplach očí
1 kryt kanalizační vpusti

OZNAČENÍ VOZIDLA

1 otočná tabulka (UN 1202, UN 1203) vpředu a vzadu
3 odnímatelné tabulky s označením nebezpečného nákladu (hořlavé kapaliny)
3 odnímatelné tabulky s označením nebezpečného nákladu (látky ohrožující životní prostředí)
Zadní značení dle ECE-normy

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Původní elektroinstalace nákladního vozidla zachována
Demontáž a nová montáž světel bočního výstražného osvětlení
S vítidlo pro osvětlení přístrojové skříně v provedení ″Ex″
2 obrysová světla na nárazníku

LAKOVÁNÍ

Lakované díly opatřeny dvousložkovým akrylovým lakem (RAL- nebo LKW-standardní odstín barvy).
Pomocný rám s montovanými díly a dopravní nádrží dle zadání barvy.
Plastové díly nelakované.
Montované díly naneseny černou práškovou barvou.

Reflexní kontury bočně přes celou délku (průběžně také na kabině LKW) a vzadu kruhová reflexní kontura (standardně po stranách bílá a vzadu červená), dle ECE 48.

HOMOLOGACE

Přejímka dle ADR.
Provozní dokumentace.
Schválení typu.
Osvědčení o shodě.

Vaše kontaktní osoba u společnosti Schwarzmüller

Vždy poblíž. Jsme rádi, že můžeme pomoci.

Prémium také v zákaznickém servisu

Od údržby až po pronájem vozu