Impressum


Název firmy: Wilhelm Schwarzmüller GmbH
Adresa: Hanzing 11, 4785 Freinberg, Austria
Předmět podnikání: Přívěsy a nástavby nákladních vozidel
Číslo záznamu v obchodním rejstříku: 364874f
Rejstříkový soud: Obchodní soud Ried im Innkreis
Úřad podle ECG: BH Schärding/Inn
DIČ: ATU66565433
Člen obchodní komory Horního Rakouska
Copyright by Wilhelm Schwarzmüller GmbH, Hanzing 11, 4785 Freinberg, Rakousko

Kontakt:
Tel.: +43 7713 800-0
Fax: +43 7713 800-297
office@schwarzmueller.com
www.schwarzmueller.com


Společnost Wilhelm Schwarzmüller GmbH nepřebírá záruku za úplnost, kvalitu a aktuálnost poskytovaných informací. Jakékoliv nároky vůči společnosti Wilhelm Schwarzmüller GmbH, které vznikly použitím nebo nepoužitím nabízených informací, jsou vyloučeny. Totéž platí i pro všechny ostatní internetové stránky, na které je odkazováno hypertextovými odkazy. Společnost Wilhelm Schwarzmüller GmbH není zodpovědná za obsah internetových stránek přístupných prostřednictvím hypertextových odkazů.

Všechny nabídky jsou otevřené a nezávazné. Společnost Wilhelm Schwarzmüller GmbH si výslovně vyhrazuje právo na změnu celé nabídky nebo její části bez zvláštního upozornění či na její vymazání nebo také dočasné či trvalé ukončení zveřejnění.

Obsah a struktura této webové stránky jsou chráněny autorskými právy. Kopírování informací nebo dat je povoleno jen pro osobní a informační použití. Vytváření a používání kopií internetové prezentace v elektronické nebo tištěné podobě je povoleno, pokud obsah – včetně údajů o autorech a autorských právech – zůstane beze změny.

Společnost Wilhelm Schwarzmüller GmbH byla založena podle rakouského práva, kterému podléhá. Toto platí i pro předmětný příspěvek a internetové stránky. Nároky – ať již jakéhokoliv druhu – které jsou založeny na nedodržení zákonných požadavků v třetích zemích, jsou tedy vyloučeny.