Přechod na výrobu skrze montážní linky napomáhá růstu

Freinberg, 28. června 2018 | Novinky

Po nejzákladnější reorganizaci výrobních metod v historii společnosti dosahuje skupina Schwarzmüller očekávaného dopadu na růst. Přechod na výrobu skrze montážní linky byl dokončen dříve, než bylo plánováno. V první polovině letošního roku se zvýšil obraz o 11%. CEO Roland Hartwig toto prohlásil ve čtvrtek 28. června v sídle společnosti ve Freinbergu v Rakousku. Pan Hartwig očekává, že se růstová křivka v druhé polovině roku kvůli vnějším vlivům zploští. Pan Hartwig nepředvídá žádné obtíže při dosahování cílů společnosti pro rok 2018 - 370 milionů EUR obratu a 9 300 vyrobených vozidel. V první polovině roku 2018 dosáhla skupina obratu ve výši 195 milionů EUR, což je meziroční zvýšení o 11% (2017: 175 milionů EUR). Pan Hartwig nemění celkovou prognózu na rok 2018, která zůstává na zveřejněné hodnotě 370 milionů EUR. „Ve druhé polovině roku budeme pravděpodobně vytvářet méně obratu než v první polovině roku. To je proto, že objem prodeje drahých high-end stavebních vozidel má tendenci kvůli sezónním účinkům po létě klesat. Jako každý rok bude mít na toto vliv také dovolená společnosti v srpnu. Naše vozidla mají vynikající pověst na našich klíčových trzích a díky našim novým metodám výroby jsme dobře připraveni využít příležitostí“, řekl.
 

Pozice na trhu zůstává silná

Skupina Schwarzmüller má tak jako dříve dobré výsledky v Německu. V roce 2018
si udržela tržní podíl 5%, kterého dosáhla v roce 2017. To znamená zdvojnásobení objemu prodeje v několika letech. V Rakousku skupina Schwarzmüller zůstává na vedoucím pozici se současným tržním podílem 34% a zároveň prodává více vysoce kvalitních stavebních vozidel než dříve. Ve Švýcarsku je společnost nezpochybnitelným lídrem trhu s tržním podílem 20%. V Maďarsku během prvních dvou čtvrtletí tohoto fiskálního roku společnost poprvé dosáhla vedoucího postavení na trhu.
 

Změny v produktovém portfoliu budou brzy dokončeny

Plánované změny v produktovém portfoliu pokračují až do roku 2020. Společnost zamýšlí prodat výrazně více stavebních vozidel a vozidel na odvoz odpadů (sklápěcí vozidla, nízkoložná vozidla a vozidla s posuvnou podlahou) a dále snížit podíl valníkových vozidel určených pro dálkovou přepravu. U stavebních vozidel byl cílový podíl 45% dosažen v roce 2017. Během prvních šesti měsíců roku 2018 bylo tohoto cíle dosaženo také.
 

12 výrobních linek ve třech výrobních závodech

Pan Hartwig s potěšením zdůrazňuje, že tyto poslední údaje ospravedlňují přijaté rozhodnutí na počátku roku 2017, aby se urychlily výrobní procesy, což znamenalo nutnost vzdát se vyššího tempa růstu obratu v loňském roce. „Nyní jsme v pozici, kdy můžeme pokročit směrem k našemu cíli výroby a prodeje 10 000 vozidel v roce 2020“. Ve třech výrobních závodech v České republice, Maďarsku a Rakousku bylo vytvořeno 12 výrobních linek, které nyní fungují jako kompetenční střediska. Společnost investuje celkem 17 milionů EUR. V tomto roce dosáhly investice již 8 milionů EUR, včetně 1,5 milionů EUR za novou lakovací linku ve Freinbergu.
 

Další krok: digitální řídící stanice

Konečná fáze projektu, která se uskuteční ve všech závodech po konci léta, bude sekvencování výroby výrobních linek. Algoritmy speciálně vyvinuté pro firmu budou použity k vytvoření sekvencování výroby tak, aby zajistily optimální využití zdrojů. „Na těchto dvanácti linkách vyrábíme 135 typů vozidel. To je velká rozmanitost a s tolika různými vozidly je optimální sekvencování výroby složitý úkol, který může být vyřešen pouze počítačem“, vysvětluje pan Hartwig. Sekvencování je nejkomplexnější cesta v průmyslovém měřítku, ale má zásadní význam při výrobě prémiových produktů s četnými individuálními komponentami, které se neobjevují, podle pana Hartwiga, ve standardních cenících.

 

Pro více informací:
Mag. Michael Prock, Prock und Prock Marktkommunikation GmbH, tiskový mluvčí.
Rochusgasse 4, 5020 Salzburg, Austria
E-Mail: mp@prock-prock.at, Tel.: +43.662.821155.0
__________________________________________________________________________

Skupina Schwarzmüller je jedním z největších evropských výrobců užitkových vozidel. V současnosti je zastoupena v 21 zemích, převážně ve střední, jihovýchodní a východní Evropy. Podnik vyniká inovativním přístupem a pokrokovou technologií, určuje měřítka ve svém oboru a díky své více než stočtyřicetileté tradici je specialistou při řešení individuálních přepravních úkolů. Nejvýznamnějšími oblastmi využití vozidel Schwarzmüller je dálková přeprava, stavebnictví, průmysl minerálních olejů, potravinářství a dřevozpracující průmysl. Schwarzmüller vyrábí 8 900 vozidel za rok a zaměstnává 2 290 zaměstnanců. Minulý rok dosáhl obratu 350 mil. EUR. Vedle výrobních závodů v Rakousku (Hanzing), České republice (Žebrák) a Maďarsku (Budapešť) nabízí celoevropskou síť 350 servisních míst.

Zpět na aktuality
hartwig_portrait_halle.jpg
CEO Roland Hartwig je potěšen přeměnou tří výrobních závodů Schwarzmüller na výrobu skrze montážní linky.
mulde_2018.jpg
Momentálně jsou sklápěcí vozidla jedním z hlavních segmentů v prodejích skupiny Schwarzmüller.
Zpět na aktuality