Schwarzmüller
Intelligent Telematics

Telematika představuje nový standard společnosti Schwarzmüller. Nyní jsou všechna vozidla z výroby vybavena naším novým systémem SWIT. Vaše vozidlo tak dokáže ještě více, protože je inteligentně propojené a generuje data z různých částí vašeho návěsu.

SWIT je cesta k lepší efektivitě, vyšší flexibilitě a tím k větší hospodárnosti vašeho vozového parku!

SWIT zpracovává data vozidla a v reálném čase je dodává na uživatelsky přívětivý a strukturovaný webový portál. Z dat můžete vytvářet rozsáhlé reporty o celé vaší flotile. Vždy tak budete mít přehled a získáte nový náhled na svůj vozový park.

SWIT vás přesvědčí!

* Závisí na přenosové rychlosti a technických předpokladech

Přihlášení