Zmiana pokoleniowa w Wels i Wiedniu

Freinberg, dnia 6 sierpnia 2020 r. | Medien

Nowi kierownicy oddziałów w dwóch ważnych lokalizacjach - Nacisk na wypozycjonowanie Wels jako centrum kompetencji - Wiedeń koncentruje się na obsłudze klienta, a nie na budowie pojazdów


Grupa Schwarzmüller stawia na zmianę kierunku działalności swoich dwóch ważnych oddziałów. Z uwagi na fakt, że poprzedni dyrektorzy oddziałów przeszli na emeryturę, w pierwszym półroczu 2020 r. kadrę kierowniczą zasilili przedstawiciele nowego pokolenia w osobach Hubertusa zu Eltz w Wels i Helmuta Kristiana w Wiedniu. Dla Dyrektora Generalnego Rolanda Hartwiga był to właściwy moment na strategiczną reorientację. "Chciałbym wyrazić moje serdeczne podziękowania dla Johanna Winteredera i Franza Bauera za ich wieloletnią lojalność i znakomitą pracę, dzięki którym nasza firma odniosła sukces w tych lokalizacjach", powiedział Hartwig. "Bazując na tych osiągnięciach robimy kolejny krok w przyszłość z dwoma nowymi dyrektorami oddziałów."


Wels: Największy oddział w Austrii

Historia Wels w grupie Schwarzmüller liczy kilkadziesiąt lat. Z łączną powierzchnią 100.000 metrów kwadratowych i około 130 pracownikami, zakład ten jest największym spośród pięciu oddziałów w Austrii. Wels generalnie jako jedyna lokalizacja oferuje pełny zakres usług posprzedażowych. Z tego miejsca zarządza się – również w skali europejskiej - dwoma segmentami działalności: wynajmem pojazdów i pojazdami używanymi. Flota wynajmu obejmuje 1.600 pojazdów,w tym wiele pojazdów specjalnych. Służą one klientom przede wszystkim do zaspokajania większego zapotrzebowania w okresach wzmożonej pracy. Około 1.000 używanych pojazdów rocznie stanowi często korzystną przepustkę do świata produktów Schwarzmüller. Z taką myślą są one przygotowywane w Wels i sprzedawane na całym świecie. W Wels odbywa się jednak także i produkcja, co roku powstaje tu około 250 zabudów typu dźwig, wywrotka, platforma i nadwozi specjalnych, które są montowane bezpośrednio na ciężarówce. "Chcielibyśmy jeszcze silniej wypozycjonować ten oddziału z jego różnorodnymi kompetencjami", zapowiedział Hartwig. "W osobie Hubertusa zu Eltz zyskaliśmy młodego, dynamicznego kierownika oddziału, który wdroży tę koncepcję".


Wiedeń: Całkowite zorientowanie na obsługę klienta

Fabryka Schwarzmüller w Wiedniu istnieje od lat sześćdziesiątych XX wieku. W 1987 r. oddział przeniósł się do zupełnie nowego budynku na Richard-Strauss-Strasse a przed około trzema laty został na nowo sprofilowany. Działalność oddziału skupia się na obsłudze klienta obejmującej kompleksowe usługi serwisowe i naprawcze samochodów ciężarowych, nadwozi i przyczep. Zespół zbiera plusy u klientów dzięki swojej wiedzy i bogatemu doświadczeniu zarówno w zakresie standardowych napraw jak i specjalnych zleceń. Wels oferuje ponadto wszystkie niezbędne usługi kontrolne, i zaopatruje klientów w regionie w części zamienne.

Dzięki tym działaniom udało się znacznie zwiększyć popyt i związać z firmą wielu nowych partnerów. Produkcja nadwozi samochodów ciężarowych została skierowana do innych zakładów, tak aby można było zaoferować licznym klientom więcej usług serwisowych blisko miejsca eksploatacji pojazdów. "Bliski kontakt firmy Schwarzmüller z klientem znajduje swój wyraz również w tym, że pojazdy stoją u nas tak krótko, jako to tylko możliwie. Tylko wtedy, gdy są w ruchu, generują naszym klientom obroty", podkreślił Hartwig. W przyszłości planowane jest rozszerzenie działalności o budowlane i infrastrukturalne obiekty komunalne. Nacisk zostanie położony na flotę pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usług publicznych, w tym do zimowego utrzymania dróg.


Ogólnoeuropejska sieć

Spośród 21 lokalizacji grupy Schwarzmüller pięć oddziałów serwisowych zatrudniających około 250 pracowników znajduje się w Austrii. Ta ogólnokrajowa sieć gwarantuje optymalne wsparcie dla pojazdów przez cały okres ich eksploatacji, a tym samym w decydujący sposób przyczynia się do budowania lojalności klientów. "Od dziesięcioleci jesteśmy liderem rynku w Austrii. Pozycję tę zawdzięczamy ofercie najlepszych pojazdów i optymalnemu wsparciu przez cały cykl ich życia", podkreślił Hartwig.


Nowi kierownicy oddziałów:
Hubertus zu Eltz, kierownik Oddziału Wels

Hubertus zu Eltz, urodzony w 1991 roku, po ukończeniu szkoły średniej ukończył studia na uczelni EBS Universität für Wirtschaft und Recht i uzyskał tytuł magistra zarządzania w dziedzinie motoryzacji. Dzięki swoim pobytom za granicą we Francji, Wielkiej Brytanii i Korei Południowej, zu Eltz posiada zarówno doświadczenie międzynarodowe, jak i doświadczenie w branży pojazdów użytkowych. Pan zu Eltz dołączył do Schwarzmüller w 2020 roku po kilku latach pracy w branży doradztwa biznesowego.


Helmut Kristian, kierownik Oddziału w Wiedniu

Helmut Kristian rozpoczął swoją karierę zawodową w Schwarzmüller w Wiedniu od nauki zawodu jako pracownik produkcji. Po egzaminie czeladniczym w 1994 roku pracował jako wykwalifikowany robotnik przy produkcji nowych pojazdów i naprawach. W 2001 roku objął stanowisko brygadzisty i zastępcy majstra. W 2004 roku zdał egzamin mistrzowski, a następnie powierzono mu stanowisko kierownika warsztatu i zastępcy kierownika zakładu. Na początku 2020 roku przejął kierownictwo Oddziału w Wiedniu.

 

W celu uzyskania dalszych informacji należy skorzystać z poniższych danych kontaktowych:

mgr Michael Prock, Prock und Prock Marktkommunikation GmbH, rzecznik prasowy
Rochusgasse 4, 5020 Salzburg, Austria
email: mp@prock-prock.at, tel.: +43 662 821155-0
___________________________________________________________________

Grupa Schwarzmüller jest jednym z największych w Europie dostawców c iągnionych pojazdów użytkowych. Dzięki ukierunkowaniu się na pojazdy premium firma wyznacza sta ndardy branżowe a ponad 140-letnie doświadczenie sprawia, że jest s pecjalistą w zakresie indywidualnych rozwiązań transportowych d la wymagających branż. Firma dostarcza pojazdy dwóch marek Schwarz müller i Hüffermann dla przemysłu budowlanego, przedsiębiorstw infrastrukturalnych, przemysłu sur owcowego i surowców wtórnych oraz przedsiębiorstw transportu dalekobieżnego.

Powrót do aktualnych wiadomości
nl_wels_zu-eltz_hartwig_red.jpg
Pod nowym kierownictwem Oddział w Wels ma zostać jeszcze silniej sprofilowany. Na zdjęciu: Hubertus zu Eltz (po lewej), Kierownik Oddziału w Wels i Roland Hartwig, Dyrektor Generalny Schwarzmüller (po prawej).
nl_wien_kristian_1_red.jpg
Helmut Kristian związany jest z Schwarzmüller od 1991 roku, kiedy to rozpoczął tam naukę zawodu. Od początku tego roku jest Kierownikiem Oddziału w Wiedniu.
Powrót do aktualnych wiadomości