Szósty rok z rzędu zakończony wzrostem sprzedaży

Freinberg, 14 lutego 2019 r.| Medien

Po raz szósty z rzędu Grupa Schwarzmüller zamknęła rok obrotowy wzrostem sprzedaży. W 2018 roku sprzedaż wzrosła rok do roku z 350 do 376 mln euro, czyli o 7,4%. Łącznie od 2012 roku, to jest od początku obecnej fazy wzrostu, sprzedaż wzrosła w naturalny sposób z 229 mln euro o 64%.
W 2019 roku firma planuje przekroczyć pułap 400 milionów euro, o czym poinformował dzisiaj, w czwartek, 14 lutego 2019 r., Roland Hartwig, Dyrektor Generalny Grupy Schwarzmüller, w siedzibie firmy we Freinbergu koło Schärding.

Dzięki stabilnej koniunkturze międzynarodowej w branży budowlanej, pojazdy budowlane stały się w minionym roku po raz kolejny motorem wzrostu. W 2018 roku grupa Schwarzmüller wyprodukowała łącznie 9.306 pojazdów, które trafiły na rynki 21 państw; w roku poprzednim było to 8.880 sztuk (oznacza to wzrost o 426 sztuk lub 4,8%). 45%, czyli 4.188 sztuk spośród całej produkcji, przypada na segment materiałów budowlanych, surowców i surowców wtórnych. Były wśród nich wywrotki, pojazdy niskopodwoziowe, pojazdy z ruchomą podłogą i inne pojazdy dla przemysłu budowlanego. Schwarzmüller produkuje w sumie 50 różnych typów pojazdów budowlanych. Grupa ta zaczyna dorównywać innej największej grupie pojazdów a mianowicie pojazdom przeznaczonym do transportu dalekobieżnego. Stanowią one obecnie 48% produkcji, co oznacza 4.467 jednostek. Największą dynamikę w obecnej fazie wzrostu odnotowują pojazdy budowlane: w 2012 r. stanowiły one jedynie 1.767 jednostek, natomiast w ubiegłym roku było to już o 137% więcej (4.188 jednostek).
Siedem procent portfela produktów stanowią pojazdy dla przemysłu naftowego i drzewnego oraz rolnictwa.


Produkcja: terminowość dostaw przekroczyła 90 procent.

Przejście na sterowane komputerowo sekwencjonowanie, które ukończono w 2018 roku, okazało się najbardziej korzystne dla pojazdów budowlanych. Ten złożony system sterowania produkcją oraz przejście na produkcję potokową, w które w ciągu trzech lat zainwestowano łącznie 25 milionów euro, skutkowały koniecznością przedefiniowania i przeorganizowania wszystkich procesów we wszystkich trzech zakładach. "W rezultacie stworzyliśmy możliwości pozwalające na osiągnięcie naszego celu, jakim jest produkcja ponad 10.000 pojazdów rocznie. Liczba pracowników produkcji została utrzymana na poziomie z 2016 roku, a produkcja wzrosła o 19%" – poinformował z satysfakcją Dyrektor Generalny. Powodem zadowolenia dla Hartwiga jest również fakt, że we wszystkich trzech zakładach osiągnięto zaplanowaną terminowość dostaw na poziomie powyżej 90%. I udało się to pomimo tego, że w dwóch trzecich pojazdów dostarczanych przez Schwarzmüller montowane są indywidualnie dobierane komponenty spoza cennika.


Rynki: Schwarzmüller po raz pierwszy liderem na rynku węgierskim

Szczególny sukces na rynkach zbytu osiągnięto w 2018 roku na Węgrzech, gdzie według danych rejestracyjnych firma po raz pierwszy została liderem rynku. Jest to trzeci kraj, po Austrii i Szwajcarii, w którym Grupa Schwarzmüller zajmuje pierwsze miejsce. Największą dynamikę nadal odnotowuje się w Niemczech i w Polsce. Po zaledwie pięciu latach udział w rynku u północnego sąsiada w 2018 roku podwoił się. Niemcy zostały jeszcze raz znacząco wzmocnione dzięki otwarciu własnego oddziału w Eltmann w środkowej Frankonii. Pełni on funkcję centrum przeładunkowego dla nowych pojazdów oraz centrum serwisowego. W Polsce udało się uzyskać w ciągu trzech lat wzrost o ponad połowę - choć udział w rynku jest jeszcze jednocyfrowy.


Perspektywy na rok 2019: Produkcja 9.900 pojazdów

W bieżącym roku Dyrektor Generalny Hartwig planuje produkcję 9.900 sztuk i obrót w wysokości 400 milionów euro. Międzynarodowe targi pojaz dów budowlanych Bauma w Monachium po raz kolejny napędzą sprzedaż pojazdów budowlanych. "Osiągnęliśmy znakomitą pozycję w tym segmencie i rozwinęliśmy dodatkowe możl iwości sprzedaży", wyjaśnił Hartwig. Punktem kulminacyjnym dla Dyrektora Generalnego, który sam swoją karierę rozpoczynał od praktyk zawodowych, będzie otwarcie w 2019 roku własnego warsztatu szkoleniowego w siedzibie głównej w Freinbergu: "Jesteśmy największym i najważniejszym pracodawcą w powiecie Schärding. Chcemy wysz kolić jeszcze więcej młodych ludzi i dlatego musimy być w stanie zaoferować im szczególnie atrakcyjne miejsce pracy. Warsztat szkoleniowy, który osobiście bardzo leży mi na sercu, jest ważnym elementem na tej drodze."

Hartwig uważa, że planowany obrót w wysokości 450 milionów euro w 2020 r. jest wykonalny, jeśli otoczenie gospodarcze pozostanie stabilne. Firma musi również w dalszym ciągu optymalizować warunki ramowe: w północnych Niemczech należy otworzyć dodatkowy oddział; sprzedaż usług musi nadążyć za wzrostem sprzedaży pojazdów. W międzyczasie grupa Schwarzmüller rozpoczęła dyskusję na temat strategii kolejnego etapu rozwoju firmy. "Coraz częściej zauważamy podział naszego portfela produktów na dwie części. Z jednej strony, mamy wymagające pojazdy budowlane, które muszą pracować w ekstremalnych i zróżnicowanych regionalnie warunkach. Z drugiej strony mamy postępującą standaryzację pojazdów przeznaczonych do transportu dalekobieżnego, których strategiczne uwarunkowania ulegną całkowitej zmianie z powodu systemu jazdy autonomicznej. "Jesteśmy przekonani, że w obliczu tych wyzwań będziemy w stanie wypracować właściwe rozwiązania", mówi Hartwig.

 

W celu uzyskania dalszych informacji należy skorzystać z poniższych danych kontaktowych:

mgr Michael Prock, Prock und Prock Marktkommunikation GmbH, rzecznik prasowy
Rochusgasse 4, 5020 Salzburg, Austria
email: mp@prock-prock.at, tel.: +43.662.821155.0
___________________________________________________________________

Grupa Schwarzmüller jest jednym z największych w Europie kompleksowych dostawców ciągnionych pojazdów użytkowych. Posiada trzy zakłady produkcyjne: w Austrii (Freinberg/Hanzing), Czechach (Zebrak) i na Węgrzech (Dunaharaszti koło Budapesztu) i jest obecna na rynkach 21 krajów, głównie w Europie Środkowej, Południowo-Wschodniej i Wschodniej. Dzięki ukierunkowaniu się na pojazdy premium firma wyznacza standardy branżowe i od ponad 140-letniemu doświadczeniu jest specjalistą w zakresie indywidualnych rozwiązań transportowych dla wymagających branż. Oprócz przemysłu budowlanego i paliwowego jest to przemysł surowców naturalnych i wtórnych oraz transport na duże odległości. W 2018 roku grupa Schwarzmüller wyprodukowała 9.306 pojazdów użytkowych, zatrudniała 2.290 pracowników i wypracowała w sumie 376 milionów euro.

Powrót do aktualnych wiadomości
ceo_roland_hartwig.jpg
Roland Hartwig, Dyrektor Generalny Grupy Schwarzmüller, informuje o szóstym roku wzrostu sprzedaży.
fahrzeug_bauindustrie.jpg
Schwarzmüller produkuje 50 różnych typów pojazdów dla przemysłu budowlanego.
Powrót do aktualnych wiadomości