Zaměření na strategické cíle

Freinberg, 14 února 2018| Medien

Skupina Schwarzmüller uzavřela fiskální rok 2017 s celkovým obratem 349 milionů EUR. To představuje růst o 2% oproti roku 2016 (342 mil. EUR). Růst výnosů v rámci současného plánovacího období, které začalo v roce 2012, činí 52%. Roland Hartwig, generální ředitel skupiny Schwarzmüller oznámil tuto zprávu dnes, ve středu 14. února v sídle společnosti ve Freinbergu. Potvrdil také, že plán na rok 2020 zůstal nezměněn. Nyní, ve svém stopadesátém roce má rakouský výrobce prémiových užitkových vozidel za cíl vydělat 450 milionů EUR a prodat 10 000 vozidel za rok.

Hartwig také poznamenal, že odchylky od plánu z fiskálního roku 2017 byly udělány proto, aby se posunuly strategické cíle vpřed. Řekl, že prioritou bylo vytvoření výrobních linek, což vedlo k vytvoření zcela nových výrobních linek ve všech výrobních závodech. Redukcí výrobních časů se má zvýšit efektivita a mají se naplnit očekávání zákazníků. Během aktuálního rozmachu se dodací termíny staly horkým tématem.

Nejrychleji bylo možné provést změnu ve výrobním závodě v České republice. Hartwig poznamenal, že spolehlivost dodávek je zde již na 90%. V Maďarsku byla instalace nových struktur dokončena těsně před koncem roku. Počet vyrobených vozidel byl vyšší, než minulý rok, ale nižší, než bylo plánováno. V Rakousku bude finální výrobní linka dokončena v první polovině roku 2018. Navzdory těmto změnám zůstala v roce 2017 výroba stabilní. Od poloviny roku byly zdroje soustředěny na urychlení procesu přeměny výroby. Díky tomuto kroku bylo možné zkrátit proces přeměny o šest měsíců. „Počínaje podzimem 2018 nám zvýšená efektivita umožní nabídnout všem našim zákazníkům kratší dodací lhůty“, řekl Hartwig. S novou efektivnější strukturou bude Schwarzmüller schopný dosáhnout v roce 2020 plánovaného obratu 450 milionů EUR a počtu prodaných vozidel 10 000 kusů.
 

Více stavebních vozidel a vozidel pro přepravu odpadů.

Výroba v roce 2017 dosáhla úrovně předchozího roku a to 8 880 vozidel (2016: 8 866 vozidel). Obrat se nicméně zvýšil výrazněji než počet vyrobených kusů. Vzrost o 7 mil. EUR. „Toto dokazuje, že mix vozidel se posunul dále směrem k lukrativní oblasti stavebních vozidel a vozidel pro přepravu odpadů“, řekl Hartwig. V minulém roce bylo takovýchto vozidel vyrobeno 3 900. Reprezentovala 44% z celkové výroby. To znamená, že skupina Schwarzmüller již dosáhla úrovně, plánované na rok 2020. Vozidla pro dálkovou přepravu tvoři momentálně 49% produkce (4 350 vozidel). Zbytek jsou cisternová a speciální vozidla.
 

Německo je nyní jasným vůdcem

V oblasti prodeje je Německo vůdčí díky rozmachu vozidel pro stavební průmysl. Skupina Schwarzmüller obhajovala své dominantní postavení v Rakousku a ve Švýcarsku. Prodeje ve východní Evropě, zejména v Maďarsku a Polsku jsou stabilní. V roce 2017 zvýšila skupina Schwarzmüller počet zaměstnanců o 40% na současných 2 290 zaměstnanců a získala přibližně 100 nových učňů.
 

Dalších 8 milionů EUR pro výrobu

V roce 2018 skupina Schwarzmüller míří k dosažení obratu 370 milionů EUR a 9 300 prodaným vozidlům za rok. Po plném zavedení výrobních linek začnou výrobní závody pracovat v montážním taktu. Tato počítačově optimalizovaná výrobní metoda je zamýšlena tak, aby umožnila společnosti dosáhnout dalšího zvýšení efektivity. Většina investic ve výši 8 mil. EUR jsou využívány pro tento cíl. Financování je také použito pro výstavbu školící místnosti s cílem zlepšit postupy interních školení.

 

Pro více informací:
Mag. Michael Prock, Prock und Prock Marktkommunikation GmbH, tiskový mluvčí.
Rochusgasse 4, 5020 Salzburg, Austria
E-Mail: mp@prock-prock.at, Tel.: +43.662.821155.0
__________________________________________________________________________

Skupina Schwarzmüller je jedním z největších evropských výrobců užitkových vozidel. V současnosti je zastoupena v 21 zemích, převážně ve střední, jihovýchodní a východní Evropy. Podnik vyniká inovativním přístupem a pokrokovou technologií, určuje měřítka ve svém oboru a díky své více než stočtyřicetileté tradici je specialistou při řešení individuálních přepravních úkolů. Nejvýznamnějšími oblastmi využití vozidel Schwarzmüller je dálková přeprava, stavebnictví, průmysl minerálních olejů, potravinářství a dřevozpracující průmysl. Schwarzmüller vyrábí 8 900 vozidel za rok a zaměstnává 2 290 zaměstnanců. Minulý rok dosáhl obratu 349 mil. EUR. Vedle výrobních závodů v Rakousku (Hanzing), České republice (Žebrák) a Maďarsku (Budapešť) nabízí celoevropskou síť 350 servisních míst.

Zpět na aktuality
kipper_bagger_2018.jpg
Sklápěcí návěsy - 1
kipper_2018.jpg
Sklápěcí návěsy
ceo_roland_hartwig.jpg
CEO Roland Hartwig
Zpět na aktuality